Vi deler ut Sparebanken Sør Idrettsstipend

  •  

Sparebanken Sør Idrettsstipend skal motivere og hjelpe unge, talentfulle idrettsutøvere i regionen.

Vi vil hjelpe unge idrettstalenter til å nå sine mål, derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom å skape verdier for landsdelen. Vi støtter prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn. 

I dag støtter vi mange idrettslag, og idrett utgjør en stor del av gavemidlene som gis til barn og unge. Vi er opptatt av at støtten går breddeaktiviteter, slik at vi kan bidra for flest mulig.

Støtte talenter i regionen

Vi har likevel sett et behov for å kunne støtte landsdelens beste utøvere innen forskjellige idretter slik at de kan bli motivert og klare å ta siste steget opp mot et toppnivå innen sin idrett.

Vi tror en stipendordning vil kunne gi unge utøvere innen flere idretter økt motivasjon og mulighet til å prestere på et høyt nivå.

Vår posisjon som regionens største bank tilsier at vi tar et ansvar her. Det vil skape stolthet rundt enkeltprestasjoner, utvikle gode forbilder, og gi positive assosiasjoner til regionen.

Vi samarbeider med Olympiatoppen Sør og idrettskretsene i Agder og Vestfold og Telemark, som har sagt seg villige til å administrere stipendordningen.

Antall og størrelser på stipendene

Det bevilges 600 000 kroner til disse stipendene. Hvert stipend er på 50 000 per utøver, og det skal tildeles 12 stipender til sammen i regionen.

Hva kan stipendene brukes til

Stipendet kan brukes til alt som kan tilrettelegge for å kunne utvikle seg til å bli en enda bedre utøver, f.eks. studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr og dekking av levekostnader og utgifter for å kunne trene optimalt.

Kriterier: Sparebanken Sør Idrettsstipend 2024

  • Må være født mellom 1.1.1999 og 31.12.2005
  • Parautøvere opp til 35 år kan søke etter særlige regler. Se søknadsskjema punkt 7.
  • Må være fra eller eller ha vært bosatt i gamle Telemark fylke, Agder, Sandefjord, Hå, Time eller Klepp kommune over tid.
  • Dersom man ikke bor i området: Representere klubb i nevnte områder.
  • Prestere på et høyt nivå i sin idrett som og ha ambisjoner om å bli toppidrettsutøver.

Stipendet kan brukes til alt som kan føre til å nå målet om å bli en toppidrettsutøver. Søkere må sende inn anbefaling fra klubb, trener, landslag, forbund eller krets til agder@idrettsforbundet.no. Stipendmottakere fra 2023 kunne ikke søke i år.

Frist for å søke var 31. mars 2024.

Av: Trond Skjæveland Markedssjef
Blogg:
Ikke bare bank