Vi deler ut Sparebanken Sør Idrettsstipend

  •  

Sparebanken Sør Idrettsstipend skal motivere og hjelpe unge, talentfulle idrettsutøvere i regionen.

Vi vil hjelpe unge idrettstalenter til å nå sine mål, derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom å skape verdier for landsdelen. Vi støtter prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn. 

I dag støtter vi mange idrettslag, og idrett utgjør en stor del av gavemidlene som gis til barn og unge. Vi er opptatt av at støtten går breddeaktiviteter, slik at vi kan bidra for flest mulig.

Støtte talenter i regionen

Vi har likevel sett et behov for å kunne støtte landsdelens beste utøvere innen forskjellige idretter slik at de kan bli motivert og klare å ta siste steget opp mot et toppnivå innen sin idrett.

Vi tror en stipendordning vil kunne gi unge utøvere innen flere idretter økt motivasjon og mulighet til å prestere på et høyt nivå.

Vår posisjon som regionens største bank tilsier at vi tar et ansvar her. Det vil skape stolthet rundt enkeltprestasjoner, utvikle gode forbilder, og gi positive assosiasjoner til regionen.

Vi samarbeider med Olympiatoppen Sør og idrettskretsene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark idrettskrets som har sagt seg villige til å administrere stipendordningen.

Antall og størrelser på stipendene

Det bevilges 500 000 kroner til disse stipendene. Hvert stipend er på 50 000 per utøver, og det skal tildeles 10 stipender til sammen i de tre fylkene.

Hva kan stipendene brukes til

Stipendet kan brukes til alt som kan tilrettelegge for å kunne utvikle seg til å bli en enda bedre utøver, f.eks. studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr og dekking av levekostnader og utgifter for å kunne trene optimalt.

Av: Trond Skjæveland Markedssjef
Blogg:
Ikke bare bank