Ibsens mystiske bankkonto

  •  

Ibsens konto i Grimstad Sparebank

To år etter at Henrik Ibsen flyttet fra Grimstad, ble det opprettet en konto i den unge forfatterens navn i Grimstad Sparebank.

For oss sørlendinger er Henrik Ibsen synonymt med Grimstad. Ibsen bodde seks av sine leveår i byen. I løpet av oppholdet satte han flere avtrykk etter seg. Blant annet i byens bank.

Sparebanken Sør inngikk nylig en avleveringsavtale med KUBEN i Arendal og Statsarkivet i Kristiansand. Banken så behovet for å bevare sin historie, og ønsket at deres arkiver ble tilgjengelige for forskere og historikere. Avtalen innebærer at de to kulturinstitusjonene overtar arkivene etter flere historiske banker fra Sørlandet.

Dette er banker som i årenes løp har blitt til banken vi i dag kjenner som Sparebanken Sør.

En av disse bankene var Grimstad Sparebank.

Bankprotokoller fra forløpere til Sparebanken Sør er nå samlet.

Ibsen kom til byen

Banken ble en del av Sparebanken Sør i 1990, men dets historie skriver seg tilbake til 1841. Grimstad hadde på den tiden et økonomisk oppsving gjennom både skipsbygging og skipsfart, noe som dannet grunnlaget for opprettelsen av en lokalbank.

Dette var samtidig som en til da ukjent forfatterspire ankom byen. 16-åringen Henrik Ibsen flyttet i 1843 til Grimstad for å gå i apotekerlære. Her kom han etter hvert inn i et intellektuelt miljø som gav han inspirasjon til å skrive. Og det var i Grimstad han skrev sitt første drama, Catilina. Stykket ble utgitt i 1850, samme år som Ibsen forlot Grimstad til fordel for Christiania. Han hadde imidlertid ikke satt sitt siste avtrykk i byen.

Mystisk bankkonto

To år etter han flyttet fra Grimstad, i 1852, ble det åpnet en innskuddskonto i Grimstad Sparebank tilhørende student Henrik Ibsen. Innskuddet var på 2 spesidaler. Omregnet til dagens verdi tilsvarer det 600 kroner. Det finnes ingen tilleggsinformasjon til hvorfor Ibsen ble kunde i banken. Så det er bare å spekulere.

En mulighet er at Ibsens sjef og læremester, apoteker Lars Nielsen, opprettet kontoen i Ibsens navn. Han var nemlig kasserer i banken. Kanskje skyldte han Ibsen penger? En annen mulighet er at pengene stammer fra salgsinntekter knyttet til Catilina. Det siste er mindre sannsynlig, da stykket solgte svært lite og mye av opplaget ble makulert.

Avsluttet etter ett år

Kontoen ble imidlertid avsluttet i april 1853.

Men det kan ikke vært Ibsen som tok ut pengene. Han var nemlig på studietur i utlandet, betalt av Det norske Theater i Bergen. Så det store mysteriet er Hvem stakk av med Ibsens penger? 

Bankprotokollen med Ibsens konto er bare noe av det som nå oppbevares på KUBEN i Arendal. Her finnes millioner av historiske dokumenter fra vår landsdel.

Menneskelige avtrykk i form av tekst, tegning, kart og foto. Flere av dem er verdt å dele.
Se dem på www.avtrykk.no.

Gjesteblogg skrevet av 
Yngve Schulstad Kristensen
Fungerende leder for arkivavdelingen ved KUBEN

 KUBEN i Arendal er Norges mest moderne arkiv og museumsbygg

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank