Vær forsiktig med vifteovnen

 •  

Små vifteovner velter lett. Denne ble liggende mot gulvet, ble overopphetet og startet en boligbrann.

I kulda bruker mange alt de har av ovner for å holde varmen. Men ikke sov med vifteovn på!

Når det er kaldt, lar mange flyttbare ovner stå på for å holde varmen.

Det gir økt risiko for branner og branntilløp.

I snitt brenner det i fire norske hjem hver dag. Og rundt 50 boligbranner i året skyldes feil bruk av varmeovner. Spesielt bekymringsverdig er de mange nedstøvede småovnene som hentes frem bår det blir kaldt.

Vifteovner må bare brukes når du er tilstede i huset, helst kun i nødstilfeller. Jeg ville ikke lagt meg til å sove med en slik ovn påslått, den b��r ikke stå på for lenge. 

Aldri uten tilsyn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er klare i sin oppfordring, bruk av flyttbare ovner må skje under tilsyn slik at du kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute.

Det er nemlig større fare for at det skjer noe med slike ovner, enn med fastmonterte. En av grunnene er at små vifteovner velter lett, både småbarn og kjæledyr kan vippe en overende.

Bruk derfor aldri vifteovn i rom hvor barn eller kjæledyr er alene..

Forårsaker brann

Over tid kan det være risikabelt å stole på termostat og automatsikring mot overoppheting.

Selv om en vifteovn har en sikring som skal koble ut, er det ikke alltid at den fungerer.

Vi har flere eksempler på ovner som ikke har koblet ut strømmen, selv om de har veltet og blir liggende direkte mot gulv. Går termostaten i stykker kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk, det gjelder ikke bare ovner, men også kaffetrakter, vannkoker, brødrister og andre apparater som står fremme.

Er eiendelene dine godt nok forsikret?
Kjøp gunstig innboforsikring i våre nettbutikk >>

Slik bruker du varmeovn sikkert

 • Følg monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra fabrikken/produsenten.
 • Flyttbare varmekilder bør kun brukes som tilleggsoppvarming.
 • Bruk bør kun skje under oppsikt, når folk er til stede. Ovnene bør slås av om natta.
 • Ovnene må ikke plasseres inntil brennbart materiale.
 • Vær ekstra oppmerksom på plasseringen i rom hvor barn og dyr oppholder seg.
 • Ikke dra ovnen etter ledningen. Hold i støpslet og ikke strømkabelen når støplet trekkes ut.
 • Ikke utsett ovnen for fuktighet eller korrosjon under lagring.
 • Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller skades under flytting.
 • Ikke sett strøm på en flyttbar oljeovn hvor oljen har lekket ut.
 • Ovnene kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.
 • Ingen elektriske varmeovner må tildekkes når de er i bruk. Det kan føre til overoppheting og brann.
 • Vifteovner har stor luftgjennomstrømning når de er i bruk. Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til brennbart materiale foran ovnen.
 • Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå. Ikke bruk skjøteledning.
 • Bruk kun fastmonterte panelovner på barnerom.
 • Varmeovn uten termostat bør ikke brukes i små rom hvor barn sover. 
  Kilde: DSB

Gjesteblogg skrevet av
Odd Magne Skjerping, brannekspert i Frende Forsikring

Sparebanken Sør er medeier i Frende.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank