Bygger du egentlig en god kultur i din bedrift?

  •  

Slik bevarer Gromstad Bil & Båt i Kragerø fornøyde ansatte gjennom å gi dem sparingstips fra investeringsrådgiver i Sparebanken Sør.

Å bygge god arbeidskultur og fornøyde ansatte krever at god informasjon og kunnskapsløft blir en del av hverdagen i bedriften. Men hvordan skape en god kultur? Hadde det fantes et enkelt svar på det, ville vi nok sett flere arbeidsplasser jobbe aktivt på dette området.

«Kultur spiser strategi til frokost!», som Petter Stordalen ville sagt. Vi kunne ikke vært mer enig. Det vi har sett til nå, er at kultur kan bygges gjennom en rekke ulike tiltak. Det handler mer om hva man gjør, enn hva man sier. Det handler om hensikt. Det handler om verdier.

Indikasjon for fornøyde ansatte

En god pekepinne på om man gjør noe riktig, er om de ansatte føler arbeidsplassen betyr mer enn lønningsposen. Føler de det, er det en god indikator på at bedriften gjør noe riktig.

Kulturbyggende tiltak kan koste litt, da i form av tid eller penger, men det er en liten kostnad med tanke på hva bedriften kan få i retur. 

Så hva kan du gjøre for å gi ansatte en opplevd merverdi? Ta Gromstad Bil & Båt AS i Kragerø som et eksempel. I samarbeid med Sparebanken Sør har Gromstad gitt sine ansatte en gjennomgang av deres personlige sparing. Altså et tiltak for å øke kunnskap, i arbeidstiden, hvilket ble et godt kulturbyggende tiltak.  

Pensjon er ikke gøy, men nødvendig

La oss innse det – pensjon er ikke lett å sette seg inn i. Det må individuelt tilpasses, basert på alder, forventning og kapasitet.

Sparebanken Sør i Kragerø arrangerte derfor et vellykket samarbeidsprosjekt rundt Gromstads OTP-avtale og pensjonssparing for de ansatte. Først et allmøte, deretter fikk hver av dem en personlig gjennomgang av sin private sparing med bankens investeringsrådgiver, Bente Lauritsen, i Kragerø.

Positive tilbakemeldinger fra ansatte

Nå har 19 av de 26 ansatte hatt samtale med Bente, og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. I løpet av samtalen med Sparebanken Sør har flere ansatte fått en bevisstgjøring om pensjon som gjør at de har gjort endringer på spareprofilen sin, og noen har også startet sparing etter samtalene. 

Men hvor skal man begynne for å bygge en god arbeidskultur? Du kan i alle fall starte med å gjøre som Gromstad Bil & Båt AS.

Ta kontakt med din rådgiver i banken, så fasiliterer rådgiveren deg til riktig person.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank