Kunsten å tilpasse seg

  •  

Otterlei Group ble dannet i 2000 og er et privat investeringsselskap som foretar investeringer innen industri og eiendom. På industrisiden eier vi blant annet.

Å være i stand til å tilpasse seg de forholdene som måtte komme er en viktig suksessfaktor for Otterlei Group. Som en seriøs aktør innen industri- og eiendomutvikling har Otterlei vist at dette er en viktig faktor om man skal lykkes. 

Kan du fortelle litt om bedriftens historie, og hva dere driver med i dag?
Otterlei Group ble dannet i 2000 og er et privat investeringsselskap som foretar investeringer innen industri og eiendom. På industrisiden eier vi blant annet Adax, Norac, Norac Badekabiner, Bosvik, Kristiansands Skruefabrikk & Mek Verkstad, Vestmar Production, Sabro Jernstøperi, Agdersveis, Byggmesterhus, Arendals Bryggeri (58%) og Fosstech (40%).

Hva er det viktigste for deg i valg av bank?
En bank som forstår våre ønsker og behov og en bank som bygger på personlige relasjoner og tillit. Samtidig må den tilby de rette produktene til rett pris. 

Hvilke investeringer er de viktigste dere har gjort de siste årene?
Det har vært kjøpet av Kristiansands Skruefabrikk & Mek Verkstad og Bosvik i 2017. I tillegg til deltakelse i et stort eiendomsprosjekt på Helsfyr i Oslo.

Hvor viktig er din rådgiver i banken, og hva hjelper han/hun deg med?
Rådgiveren i banken er meget viktig. Det er flott å ha en sentral kontaktperson hvor begge parter kjenner hverandre meget godt. Vi har hatt samme saksbehandler i snart 15 år (Frode Pedersen) og er meget fornøyd med det samarbeidet. Frode hjelper oss med alle vår forhold i vår relasjon med Sparebanken Sør.

Kan du kort fortelle om hvilke framtidsplaner bedriften har?
Våre planer er å videreutvikle våre industribedrifter både ved organisk vekst og selektive oppkjøp. I tillegg ønsker vi fortsatt å investere innen eiendom.

Hva er din opplevelse av samarbeidet med Sparebanken Sør?
Min opplevelse er meget positiv. Banken er stor nok til at den kan levere alle relevante produkter og tjenester. Samtidig er den lokal og nær som sikrer personlig oppfølging.

Hva er ditt beste tips til hvordan andre bedrifter kan lykkes?
Definer hva som er bedriftens kjernekompetanse. Tilby de rette produkter og tjenester basert på dette til gode og seriøse kunder. Vis at du er til å stole på. Sett kunden i fokus.

Hva betyr det for deg at banken er lokal, og bidrar i lokalområdet?
Jeg blir glad når jeg ser at Sparebanken Sør støtter lokale idrettslag og kulturlivet for øvrig. Som kunde føler jeg at jeg også er med på å bidra til dette.

Hvilke utfordringer eller faktorer vil kunne påvirke bedriftens fremtid?
Det er utrolig mange forhold som kan påvirke en bedrift fremtid. Det er alt fra rentenivå, valutakurser, politiske rammevilkår, markedsadgang, tilgang på arbeidskraft etc. etc. For en bedriftsleder er utfordringen å være i stand til å tilpasse seg de forholdene som måtte komme. Det betyr å ha handlefrihet og ikke ta større risiko enn at man kan tåle de fleste endringer som måtte komme.

Se mer av hva Otterlei Group driver med her (åpnes i nytt vindu).

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank