Oksøy Eiendom AS om eiendomsdrift på Sørlandet

  •  

Oksøy Eiendom AS jobber med eiendomsutvikling, og drives av Rune Iversen (t.v), Arild Skeie og Per Arne Kjøstvedt.

For Oksøy Eiendom AS er det å investere i gode hoder et viktig satsningsområde. Vi har spurt Oksøy Eiendom om hva de ser på av muligheter og utfordringer i fremover.

Kan du fortelle litt om bedriftens historie, og hva dere driver med i dag?
Oksøy Eiendom AS ble etablert i 2011/2012 i forbindelse med ervervelse av en enkelt eiendom som vi tre eiere ønsket å kjøpe sammen. Vi hadde funnet ut at vi samarbeidet svært godt, og ønsket derfor å satse sammen, dog bak et selskap som skulle identifisere oss tre, og det arbeidet/utviklingen vi skulle gjøre fremover. Eiendomsbransjen ble stadig mer profesjonalisert utover 1990- og 2000-tallet, og vi så behovet for å bygge en felles merkevare. Ikke at man utviklet enkelte prosjekter under ulike selskapsnavn.

Hva er det viktigste for deg i valg av bank?
Det er flere ting, men vil nok spesielt nevne god dialog, fleksibilitet, og spesielt den trygghet av at banken er med oss i opp- og nedgangstider. Vi har lang fartstid med Sparebanken Pluss/Sør, og det betyr mye for oss. Sparebanken Sør har vært en helt avgjørende samarbeidspartner på vår hyggelige reise.

Hvilke investeringer er de viktigste dere har gjort de siste årene?
Det er nok et sammensatt bilde, men flere kontantstrøms- og utviklingseiendommer, i tillegg til at vi har investert i veldig gode hoder (ansatte).

Hvor viktig er din rådgiver i banken, og hva hjelper han/hun deg med?
Rådgiveren er viktig, ikke minst for løpende dialog rundt drift og prosjektoppfølging. Det er også viktig at rådgiveren viser forståelse for de ulike investeringsprosjektene som vi presenterer, og at det vises tillitt til de faglige vurderingene og forventningene man legger til grunn for beslutningen.

Kan du kort fortelle om hvilke fremtidsplaner bedriften har?
Selskapet har vekstambisjoner innenfor de segmentene vi opererer innenfor. Vi skal også være en seriøs aktør som skal være med på å bidra til god utvikling av Kristiansand sentrum, og området rundt.

Hva er din opplevelse av samarbeidet med Sparebanken Sør?
Vi har hatt et utelukkende godt samarbeid med Sparebanken Sør over mange år, og vi ser frem til et godt og langsiktig samarbeid også i fremtiden.

Hva er ditt beste tips til hvordan andre bedrifter kan lykkes?
Bruk tid på å lære bransjen. Legger man ned stor innsats og er tålmodig, ender det som oftest i gode resultater. Ta også veldig godt vare på kundene – det er mange som ønsker de samme.

Hva betyr det for deg at banken er lokal, og bidrar i lokalområdet?
Det betyr mye for oss som kunde at banken er lokal, ikke minst fordi man kjenner hverandre godt. Man får ikke den samme kjennskap til beslutningstakerne i større nasjonale banker.

Hvilke utfordringer eller faktorer vil kunne påvirke bedriftens fremtid?
Teknologi er nok den største faktoren som også rammer eiendomsbransjen. Handelsmønsteret er i endring, og skaper i dag usikkerhet for blant annet handelslokaler i sentrum, kjøpesenter osv. På den andre siden vil teknologi gi positive bidrag i form av blant annet smarte bygg, styring av tekniske anlegg over nettet.

Man ser også tegn, i større byer, til mer fleksible kontorløsninger (Coworking) enn de mer tradisjonelle løsningene som er i dag. Større eiendomsaktører vil også kunne tilby større fleksibilitet på tvers av eiendommene.

Vi er overbeviste om at eiendomsbransjen blir bra i årene fremover. Spesielt om man har en god og diversifisert eiendomsportefølje, og at man vurderer og vektlegger fremtidsrisiko for den enkelte eiendom.

Vil du lese mer om Oksøy Eiendom, ta en titt på deres nettsider her. 👈

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank