Økonomisk rapport: God vekst i Agder – så kom korona

  •  

Kjell Tore Omland er regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Kristiansand og har bidratt til utarbeidelse Økonomisk Rapport 2020 sammen med Næringsforening Kristiansandsregionen.

Ved inngangen til 2020 var norsk økonomi preget av optimisme og gode framtidsutsikter, så kom korona.

Styringsrenten til Norges Bank ble september 2019 satt opp fra 1,25 prosent til 1,50 prosent. Begrunnelsen var god vekst i norsk økonomi, og at underliggende prisvekst var noe høyere enn to prosent som var inflasjonsmålet.

Ved utgangen av 2019 vurderte Norges Bank utsiktene, risikobildet og rammebetingelsene for norsk økonomi som gode, og forventet at styringsrenten skulle bli værende på dette nivået den nærmeste tiden. Styringsrenten ble holdt uendret frem til koronapandemien rammet Norge i midten av mars 2020, og i mai 2020 ble styringsrenten satt til 0 prosent for første gang i historien.

- Vi synes det er spennende å være med å utvikle denne rapporten sammen med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Dette er en rapport som gir oss innblikk i en bredde i næringslivet som man ikke får i andre rapporter. Her viser vi harde fakta, samt fremoverskuende med et rykende ferskt konjunkturbarometer, sier Kjell Tore Omland, regionbanksjef bedriftsmarked i Kristiansand.

Næringsforeningen Kristiansandsregionen (åpnes i nytt vindu) og Sparebanken Sør har gått sammen om å lage Økonomisk Rapport 2020.

Rapporten kan du lese her

Slik leser du rapporten

  • I de samlede tallene for Agder (Aust- og Vest-Agder) under ett og for hver bransje i perioden fra 2008 til 2019, vil regnskapstall og antall ansatte knyttes til der selskapet rapporterer
  • Alle tall er inflasjonsjusterte med 2019 som utgangspunkt
  • Vi har gjort en sammenligning de siste tre årene der omsetning er fordelt basert på antall ansatte i hver enkelt kommune i landet. Det gir et bedre bilde av reell verdiskaping
  • I storbysammenligningen er alle tall fordelt basert på antall ansatte i hver indviduelle kommune, for å gi et så "riktig" bilde som mulig
  • Storbyområdet Kristiansand er definert som kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2019
  • Strukturelle endringer, som bytte av hovedkontor eller annen endring av selskapsstruktur, kan påvirke tallene
  • Bransjene er inndelt etter næringskodene (NACE) som benyttes av Brønnøysundregistrene
  • Offentlig virksomhet er utelatt fra tallene, det er derimot ikke aksjeselskaper eller annen kommersiell virksomhet som er helt eller delvis eid av det offentlige.
Av: Eivind Håverstad Sparebanken Sør
Blogg:
Ikke bare bank