En møteplass for politikk og næringsliv

  •  

Næringslivsdagen i Arendal arrengeres nå for femte gang i Arendal Kulturhus. Dette har blitt en flott møteplass for næringslivet som arrangeres av Sparebanken Sør i samarbeid med Arendal Næringsforening og Grimstad Næringsforening.

Det er heldigvis fortsatt slik at mye skjer når mennesker møtes. Å dele, oppleve, lytte og snakke sammen har stor verdi. Det kan bidra til nytt samarbeid, tilført kompetanse og nye idéer. Nettopp derfor er det så viktig å skape disse møteplassene som legger til rette for samtaler.

Med dette utgangspunktet inviterer Sparebanken Sør, i samarbeid med næringsforeningene i Arendal og Grimstad, politikere og n��ringslivsledere til Næringslivsdagen i Arendal. Et arrangement som de siste årene har vist seg å være en meget populær og viktig møteplass. Et arrangement med inspirerende foredrag om teknologi, bærekraft og andre aktuelle temaer det kan være fint å få innsikt i. I tillegg er det svært viktig med pausene der man prater sammen, diskuterer og knytter nye bekjentskaper.

Årets arrangement er allerede fullbooket, og vi ser virkelig frem til en ny dag med optimisme og nye bekjentskaper.

Næringslivsdagen i Arendal

  • Arrangeres for femte år på rad i Kulturhuset i Arendal 31. januar 2020
  • Arrangeres av Sparebanken Sør i samarbeid med Næringsforeningene i Arendal og Grimstad
  • Formålet med arrangementet er å bidra til vekst og utvikling i regionen
    • Å gi faglig oppdatering og inspirasjon til næringslivsledere i Arendal og Grimstad
    • Å inspirere næringslivsledere til samhandling og samarbeid

 

Vel møtt!

Hilsen Asbjørn Udjus i Sparebanken Sør

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank