Med hjerte for Kvadraturen

  •  

Jon Bjørgum er styreleder i Christiansholm Eiendom, og er glad for at Sparebanken Sør er med som støttespiller i utviklingen av bykjernen.

Et myldrende folkeliv og handel er en forutsetning for en levende bykjerne. Christiansholm Eiendom - med Sparebanken Sør på laget - kan se tilbake på en vellykket etablering av det nye Torvkvartalet.

I enhver levende by samles mennesker på torvet. Torvet er byens kjerne, og derfra går hovedpulsårene ut til bydelene. Både besøkende og fastboende orienterer seg ut fra torvet, enten det er spaserturen, kafébesøket, shoppingturen, opplevelser eller restaurant- og uteliv.

Livet i byens sentrum dreier rundt torvene. Slik har det vært til alle tider.

Kristiansand er ikke noe unntak.

Derfor gikk vi løs på oppgaven med å etablere kjøpesenteret Sandens. De første planene ble lagt i 1998, og kjøpesenteret ble ferdigstilt i 2008. Samme år ble flere eiendomsaktører i byen enige om sammen å etablere Christiansholm Eiendom.

Vår visjon er å jobbe med utvikling i sentrum. Og bare det.

I samarbeid med byens politikere, næringslivet og handelsstanden har vi nå etablert Torvkvartalet og parkeringshuset, og vi er stolte av å kunne gi noe tilbake til byen. Tilbakemeldingene fra innbyggerne er rause, og det er vi glade for.

En stund måtte vi leve med byggegjerder og anleggsarbeid, men i dag ser vi resultatet: Et fornyet torv, mange nye kjeder, butikker og spisesteder, og en forsterkning av torvet / Markens gate som et naturlig utgangspunkt for byturen.

Vi må derfor takke Sparebanken Sør for partnerskapet. De er en bank som forstår det regionale perspektivet vi jobber i, en bank som i likhet med oss bryr seg om sentrum, om næringen i Kvadraturen.

For når du står der som gårdeier med en forretningside og du må tømme eiendommen for leietakere for videre utvikling, er det avgjørende at banken din forstår at inntjeningen ikke kan begynne før alt står ferdig. En bank som gir deg tilliten du trenger for å virkeliggjøre visjonene.

Det gjør Sparebanken Sør.

Banken er stor nok til å evne løftet, og lokalt nok forankret til å evne å se oss som mer enn et eiendomsforetak som bare jobber for profitt.

Vi ønsker selvsagt å tjene penger, det er noe av forretningslivets forutsetning. Men vi brenner for byutvikling og samarbeid for å løfte sentrum i Kristiansand, og ser på vår virksomhet som et langsiktig prosjekt som vil gagne byen vår nå og i fremtiden. Ingenting gleder oss mer enn når vi ser dette skje.

Banken trodde på oss, og ga oss tillit. Det kan man ikke ta som en selvfølge.

Konkurransen fra de store handlesentrene utenfor bykjernen må møtes med et levedyktig handelstilbud i sentrum. Hvem vil vel ikke aller helst kunne finne alt man trenger midt i byen, for deretter å slå seg ned på kafé og se på bylivet?

Torvet og Markens gate er byens kjerne, og sentrum av Kristiansand må myldre av folk og handel for å bestå som nettopp et samlingspunkt for byens innbyggere.

Pulsen må slå i hjertet av byen, og Kvadraturen, Torvet og Markens er ikke minst en del av vår identitet. Takk for tilliten!

Gjesteblogg av Jon Bjørgum, styreleder i Christiansholm Eiendom

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank