Hva er likviditet?

  •  

Roald Bruun Ruthjersen, bedriftsrådgiver i Sparebanken Sør.

Likviditet = betalingsevne. Likviditet er et økonomisk uttrykk for en bedrifts evne til å betale løpende utgifter. Det handler om å ha nok midler til å betale regninger; faste og uforutsette utgifter.

Økonomisk trygghet

God likviditet er viktig for bedrifter. Midler som lett kan omsettes er utgangspunktet for utregning av likviditet, det vil si kortsiktig betalingsevne. For å ta et eksempel; dersom komfyren i hjemmet ditt blir ødelagt bør økonomien din tåle kostnadene av en ny komfyr. Du bør ha en bufferkonto som tåler svingninger i utbetalinger uten at det går utover faste utbetalinger. Den samme tankegangen må en bedrift ha. Først da kan en si at en har god likviditet.

Likviditetsbudsjett

Verden er i konstant endring og det påvirker markedet, bedriften din og privatøkonomien din. Av den grunn er det viktig å holde et øye med likviditeten. Det er med andre ord naturlig å oppleve perioder med dårligere likviditet enn ønsket, men dersom en klarer å forutse en situasjon med forverret likviditet klarer en ofte å gjøre nødvendige grep i tide. Et likviditetsbudsjett er en fremtidig oversikt over forventede inn- og utbetalinger, og kan gi en indikasjon på om bedriften din vil gå med overskudd eller underskudd.

Hvordan utregnes likviditetsgrad?

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 2 = (omløpsmidler - varelager) / kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 3 = (kassebeholdning + bankinnskudd) / kortsiktig gjeld.

Tips til å forbedre likviditet

 

  1. Gjør en grundig analyse: Se på rutiner for fakturering, inndrivelse og oppfølging av kunder som ikke betaler til forfall.
  2. Hent inn penger eksternt fra investorer.
  3. Se på bankfinansiering.
  4. Følg opp leverandører og varelager.
  5. Sett opp et likviditetsbudsjett!

Gode rutiner er nøkkelen til god likviditet.

Roald Bruun Ruthjersen, bedriftsrådgiver i Sparebanken Sør.

Hvorfor er god likviditet viktig?

Med god likviditet kan bedriften din enklere tiltrekke seg leverandører, samarbeidspartnere og investorer.

Elise Kure, trainee
Av: Elise Kure Tidligere trainee i marked og kommunikasjonsavdelingen
Blogg:
Ikke bare bank