En av Norges største skobutikker

  •  

3. generasjon Tønnesen styrer nå Tønnesen Sko som nå har hele 110 ansatte fra Kristiansand til Bryne. På bildet finner du daglig leder Grethe Tønnesen (t.v.), Elisabeth Wilhelmsen og Henrik Tønnesen.

Helt siden Edvard Tønnesen startet Tønnesen Sko for over 80 år siden, har forretningen vokst i riktig retning. Med 110 ansatte har skokjeden nå blitt en av de største lokalaktørene innen denne bransjen. Vi har spurt Tønnesen sko om hva som har vært avgjørende for deres drift de seneste årene, samt om hvordan de ser på tiden fremover.

Kan du fortelle litt om bedriftens historie, og hva dere driver med i dag?
Tønnesen Sko AS ble etablert i 1937 av Edvard Tønnesen. Bedriften har derfor bestått i mer enn 80 år, og har i dag utsalg fra Kristiansand i øst til Bryne i vest, med mer enn 110 ansatte. De har en samlet årsomsetning på i overkant av 100 MNOK. Bedriften ledes i dag av 3. generasjon Tønnesen.

Hva er det viktigste for dere i valg av bank?
Vi anser banken som en samarbeidspartner som følger bedriften i gode og onde dager –  som det så fint heter. Vi forventer derfor at banken også i nedgangstider viser evne til å forstå bedriftens situasjon, og kan bistå med finansiering om det er nødvendig.

Hvilke investeringer er de viktigste dere har gjort de siste årene?
Tønnesen Sko AS har de siste årene trosset advarsler og nedgangskonjunkturer innenfor varehandelen med å investere i utvidelse av butikken i Mandal. Den har blitt en av Norges største skobutikker både i areal og omsetning. Utvidelsen hadde en samlet kostnadsramme på ca. 30 millioner kroner. I fjor ble Tønnesen 1937 AS etablert, og åpnet en stor flott butikk i Torvkvartalet i Kristiansand. Butikken har på få måneder blitt en av Kristiansands største skobutikker.

Hvor viktig er din rådgiver i banken, og hva hjelper han deg med?
Det er svært viktig at rådgiveren forstår bedriftens behov og skjønner bedriftens marked og markedsområde. På den måten kan rådgiveren både gi råd og bistå bedriften til å få innvilget de nødvendige kreditter og lån som trengs både til arbeidskapital og investeringer.

Kan du kort fortelle om hvilke fremtidsplaner bedriften har? 
Tønnesen Sko har etablert seg som den ledende skobutikken i de fleste markedsområder fra Kristiansand til Stavanger. Vi har som målsetting å opprettholde og forsterke denne posisjonen gjennom utvikling og opplæring av ansatte. Samtidig må butikkene og vareutvalget alltid tilpasses marked og behov. 

Hva er din opplevelse av samarbeidet med Sparebanken Sør?
Tønnesen Sko har vært kunder i Sparebanken Sør siden 1981. Vi har i denne tidsperioden opplevd bank- og finanskriser, opp- og nedgangskonjunkturer, men alltid opplevd at banken er tilstede og bistår bedriften med råd og kapital. Vi er veldig godt fornøyd med banken.

Hva er ditt beste tips til hvordan andre bedrifter kan lykkes? 
Skal man lykkes i dag, må man bestrebe seg til å få en no1 posisjon i sitt marked. No2 og 3 posisjonen er svært krevende og vanskelig. Skal man bli den ledende aktøren, må bedriften til enhver tid følge med på trender og utviklingstrekk innenfor sin bransje. Det er derfor viktig å sørge for tilstrekkelig inntjening slik at bedriften har evne til å utvikle seg og vokse organisk, eller gjennom oppkjøp.

Hva betyr det for deg at banken er lokal, og bidrar i lokalområdet? 
Lokale bedrifter er avhengig av et levende marked/by. Sparebanken Sør har i alle år vært en viktig medspiller for å utvikle by og distrikt med investeringer eller gavemidler. Gode levekår for innbyggere sikrer trivsel og et voksende nærområde. Det igjen sikrer gode levekår for handel og turisme. Vi setter derfor veldig pris på at Sparebanken Sør er lokal.

Hvilke utfordringer eller faktorer vil kunne påvirke butikkens fremtid?
Internetthandel, kronekurs og utenlandsreiser er trusler for en handelsbedrift. Vi har imidlertid svært stor tiltro til at våre butikker, som stort sett ligger i turistområder, vil ha gode vekstvilkår. Spesielt om man også takler lavsesong med salg via egen internettportal. Det er viktig at Sørlandet hele tiden utvikler og forsterker sin posisjon som en attraktiv turistdestinasjon. Dettte sikrer en god tilgang på tilreisende kunder ( eksport) store deler av året.

Du finner mer om Tønnesen Sko og deres produkter her. 👈

Tønnesen Sko AS er en kunde vi i Sparebanken Sør er stolte over å kunne hjelpe med finansielle råd og tjenester. Som kunde av oss, vil du også få en fast rådgiver som kan hjelpe deg og din bedrift med å lykkes. Alt du trenger å gjøre er å starte her ».

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank