Vi ønsker å hjelpe våre kunder gjennom krisen

  •  

Virusfrykt, oljepris i fritt fall og stor uro i verdensøkonomien begynner å få store konsekvenser for norske bedrifter og norsk økonomi.

Som landsdelens største bank ser vi tydelige tegn på at dette blir omfattende og krevende for både bedrifter og husholdninger.

Bedrifter over hele landsdelen opplever avbestillinger, kanselleringer og mangel på kritiske leveranser fra underleverandører, og får uventede og kortsiktige likviditetsutfordringer. Permitteringer og nedbemanning skaper økonomiske problemer for mange familier. 

- Det er vanskelig �� vite hvor lenge dette vil vare og hvor alvorlige konsekvensene blir, sier adm. dir. Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.  

Uansett vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe våre kunder til å møte de negative følgene som nå kommer. Vi er opptatt av at våre bedriftskunder holder hjulene i gang, og kommer gjennom denne kriseperioden på en best mulig måte. Vi ønsker også å hjelpe våre boliglånskunder som opplever økonomiske problemer som følge av koronautbruddet.

Geir Bergskaug

Vår nærhet og kjennskap til landsdelens næringsliv og befolkning er en stor fordel når kriser skal håndteres. Lange og tette relasjoner til bedriftene i landsdelens mange lokalsamfunn gir oss en kunnskap som gjør det mulig å strekke seg lengre i økonomiske nedgangstider. Samtidig er vi en solid bank med god kapasitet til å støtte våre kunder gjennom krevende tider. 

-Vi er klare til å hjelpe med ulike tiltak, og oppfordrer kunder som får økonomiske problemer som følge av koronaviruset til å ta kontakt med banken, sier Geir Bergskaug.

Slik søker du om avdragsfrihet

Dersom du har boliglån hos oss og har behov for en periode uten å betale avdrag, kan du søke om avdragsfrihet i nettbanken eller mobilbanken. Du finner det i menyen under Lån.

Søk avdragsfrihet i nettbanken

Viseadm. dir. og leder for bedriftskundedivisjonen, Lasse Kvinlaug, forteller at banken vil strekke seg langt for å hjelpe bedrifter som nå opplever likviditetsutfordringer som følge av krisen. Avdragsfrie perioder på lån og midlertidige tilleggskreditter ved behov, nevnes som aktuelle tiltak.

Vi har stor forståelse for at mange bedrifter nå føler på stor usikkerhet, og det er bankens ambisjon å være til hjelp og støtte gjennom denne krisen.

Lasse Kvinlaug

Han fremholder at hele bankens BM-miljø er forberedt på å møte kundene med en positiv og løsningsorientert innstilling tilpasset den ekstraordinære situasjonen bedriftene nå befinner seg i.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank