Tilstede for våre kunder også i krisetider

  •  

Administrerende direktør Geir Bergskaug om coronavirusets raske spredning og finansiell uro.

Effektene av coronaviruset får stadig større omfang. Det som startet som en helsekrise, er nå i ferd med å bli starten på en økonomisk nedtur for de aller fleste land. Samtidig er det fortsatt for tidlig å konkludere med hvor lenge dette vil vare, og hvor omfattende konsekvensene vil bli. Uansett skal vi i Sparebanken Sør gjøre vårt aller beste for å hjelpe våre kunder til å møte de negative følgene som nå kommer. Det har vi gjort mange ganger før i de 200 årene vi har vært landsdelens bank.

Mens vi i januar forberedte oss på den vanlige influensabølgen, dukket en ny og hissig virusvariant opp. Og parallelt med coronavirusets raske spredning i en globalisert og åpen verdensøkonomi, har antall bekymringsfylte oppslag i media økt enda raskere.

I etterkant av en sterk økning av beredskap i de fleste lands helsevesen, har bølger av uro truffet de globale finansmarkedene. Bedrifter verden over opplever at leveranser fra virusrammede land uteblir som følge av permitteringer og nedstengte fabrikker. Stadig flere innser at dette vil påvirke global økonomisk vekst negativt i en lengre periode, med frykt og usikkerhet i finansmarkedene som resultat.

Sparebanken Sør er godt rigget dersom det skulle bli en økonomisk nedtur rundt oss.

Denne frykten har allerede gitt store ringvirkninger i økonomien både i Norge og globalt. Vi har i løpet av noen få dager opplevd dramatiske fall i aksjemarkedet, en oljepris i fritt fall, og en kraftig reduksjon i pengemarkedsrentene. Flyavganger kanselleres i et omfang uten sidestykke, nær sagt alle store arrangementer avlyses, og bedrifter permitterer stadig flere ansatte. Det er ikke vanskelig å forstå at bekymringen øker hos mange.

Vi i Sparebanken Sør følger utviklingen tett, og er naturlig nok også bekymret. Samtidig har banken opplevd mange kriser gjennom de siste 200 år, og evnen til å takle økonomiske opp- og nedturer er en viktig del av vår historie. Vi vet at vår nærhet og kjennskap til landsdelens næringsliv og befolkning er en uvurderlig fordel når kriser skal håndteres. Vi vet at våre lange og tette relasjoner til bedriftene i landsdelens mange lokalsamfunn gir oss en kunnskap som gjør det mulig å strekke seg lengre og ha mer is i magen hvis og når problemene kommer.

I Sparebanken Sør har vi rammer for bankens virksomhet som sikrer at vi kan fortsette som normalt nettopp i situasjoner med stor finansiell uro. Vi er en solid bank med god kapasitet til å fortsette å låne ut penger til landsdelens mange gode bedrifter og personkunder, og kunderådgivere med en spisskompetanse som er verdifull når krevende problemer skal finne en løsning.

Vi er nå i en periode med stor økonomisk uro og usikkerhet globalt, som kan påvirke både bedrifter og husholdninger negativt. Da er det greit å vite at vi holder til i et land med en sterk finansiell ryggrad, og at Sparebanken Sør er godt rigget dersom det skulle bli en økonomisk nedtur rundt oss.

Ingen er forunt å kunne love noe når det gjelder den økonomiske utviklingen de neste uker og måneder. Jeg kan likevel uansett love at vi i Sparebanken Sør skal gjøre vårt beste for å bistå kunder som opplever problemer i coronavirusets kjølvann!

Slik søker du om avdragsfrihet

Dersom du har boliglån hos oss og har behov for en periode uten å betale avdrag, kan du søke om avdragsfrihet i nettbanken eller mobilbanken. Du finner det i menyen under Lån.

Søk avdragsfrihet i nettbanken

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank