Kunstig intelligens

  •  

Sparebanken Sør og UiA samarbeider om forskning på kunstig intelligens og etikk.

Kunstig intelligens er på full fart inn i både samfunn og næringsliv. Hvordan vil denne teknologien påvirke oss? På hvilken måte vil den gjøre seg gjeldende og hvordan kan vi sikre at vi bruker kunstig intelligens på en god måte? Det er viktig å forstå hvordan teknologien vil kunne påvirke mennesker, næringsliv og samfunnet rundt oss. Og dersom vi som sentral næringslivsaktør og bank kan opparbeide oss kunnskap på dette området, er det en god start!

Kunstig intelligens er allerede til stede i vår hverdag på måter vi nesten ikke reflekterer over. Utviklingen går svært raskt, og vi har nå kommet til et punkt der vi som samfunn i større grad må snakke om hva vi ønsker å oppnå med teknologien, snarere enn hva vi kan bruke den til. For å bidra til innsikt og kompetanse innenfor dette, har Sparebanken Sør nå lagt til rette for et doktorgrads-prosjekt innen området kunstig intelligens og etikk.

Etter flere år som leder i Sparebanken Sør, har Elisabeth Austad Asser nylig startet på det omfattende doktorgradsarbeidet. Elisabeth har i en årrekke hatt en brennende interesse og engasjement for teknologien, men kanskje enda mer for måten teknologien påvirker både mennesker og samfunn rundt oss.

Et av de viktigste spørsmålene fremover er hva vi som samfunn ønsker å oppnå med
teknologien -  ikke bare hva vi kan bruke den til.

Elisabeth Austad Asser

Hvordan bevarer man etiske aspekter og grunnleggende verdier ved bruk av kunstig intelligens? Hva skjer med bankens grunnleggende verdier når sentrale kundeprosesser blir digitalisert og automatisert? Hvilke etiske spørsmål er sentrale og må belyses? I dette arbeidet vil Elisabeth kunne bidra med innsikt som vil styrke bankens evne til å ta gode avgjørelser i arbeidet med digitalisering, automatisering og bruk av kunstig intelligens.

- Å bidra til forskning innen dette området, er viktig for Sparebanken Sør. AI-teknologi vil gi næringslivet store muligheter blant annet innen markedsføring, produktutvikling og effektivisering. Kunstig intelligens kan gjøre oss i stand til å se sammenhenger mennesker ikke er i stand til å se i dag. Samtidig må vi ta innover oss at teknologien har en bakside om vi ikke legger føringer for det etiske aspektet. Dette anser vi som et viktig, samfunnsansvarlig tema. Det er en av grunnene til at vi ønsker vi å bidra med ressurser på forskning innen nettopp dette, sier administrerende direktør Geir Bergskaug.

Gjennom doktorgradsarbeidet knytter Sparebanken Sør seg enda tettere opp mot Universitetet i Agder og forskningsmiljøene der, og doktorgradsarbeidet er historisk på UiA da universitetet med dette har fått sin aller første nærings-PhD ved Fakultetet for Humaniora og pedagogikk.

En doktorgrad innen kunstig intelligens og etikk er et forskningsprosjekt som vil foregå over tre år, og er et samarbeid mellom Elisabeth, Sparebanken Sør, Universitetet i Agder og toppforskningssenteret CAIR. Norges Forskningsråd er også med på å finansiere dette prosjektet.

Som en del av næringslivet har vi et ansvar for å bygge opp under et samfunn vi alle kan og ønsker å være en del av.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er «intelligente» datasystemer som er i stand til å løse problemer, samt lære av egne feil og erfaringer. Slike datasystemer blir utviklet ved at vi benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd. Resultatene av dette bruker vi blant annet til å utvikle intelligente datasystemer. 

Maskinlæring og Artificial Intelligence (AI) kan skape verdi av tilgjengelig data på en måte som ikke var mulig før. På kort tid kan enorme mengder data analyseres og mønstre kan avdekkes. Gjort riktig, kan tidkrevende prosesser automatiseres og gjøres mer konsistente. Dette kan forbedre bedriftens inntjening og skape nye inntektsstrømmer, samtidig som sikkerheten økes.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank