Kvinners fremtid er kvinners ansvar - vit hva du er god for

  •  

– Av og til har jeg lurt på om menn har en medfødt selvtillit som kvinner mangler? Men den kan trenes.

Året er blitt 2022, likevel markeres kvinnedagen verden over. Hvorfor trengs denne dagen, selv i vårt samfunn?

Selv om likestillingen har gjort fremskritt siden kvinnedagen først ble markert tidlig på nittenhundretallet, har vi fremdeles en vei å gå – særlig innen økonomi.

Vi har snakket med tre kvinner i banken, de deler her sine tanker rundt kvinner og personlig økonomi.

Vær selvsikker

Isabelle Golf jobber i bankens HR avdeling. Hun mener noe av det viktigste kvinner kan gjøre for å bedre privat økonomi er å være selvsikre.

– Jeg tror dessverre det er mange kvinner som ikke har god nok tro på at de faktisk er flinke nok.

Isabelle Golf, HR-rådgiver

For eksempel vet vi fra jobbsøking at dersom en kvinne opplever at hun ikke sjekker av på absolutt alle «kravene» i en stillingsutlysning, ender hun ofte opp med å ikke engang søke på stillingen. De fleste menn derimot, tar et helt annet perspektiv: «Jeg sjekker jo faktisk av på 4/10, da er jeg godt kvalifisert for stillingen» og søker. Dette tror jeg også fort kan forplante seg videre i karriereløpet som gjør at kvinner ikke hopper på alle muligheter, selv om de er like godt kvalifisert som mennene.

Dette kan igjen virke negativt inn på lønnsveksten; vi ser jo ofte at det er mennene som tar lederstillingene, som derav gir mennene høyere lønninger.

Ikke selg deg under din verdi

Fabia Mix er prosjektleder innenfor bankens divisjon strategi og compliance, der hun er eneste kvinne. Hun støtter opp om Isabelle sine råd.

– Det er viktig at kvinner ikke selger seg under sin egen verdi. Mitt beste tips er å sjekke opp lønnsstatistikken og forhøre deg med venner i lignende stillinger. Slik får du lettere greie på hvilket lønnsnivå du bør legge deg på ved neste lønnssamtale.

Kjønn bør ikke ha noe å si

Gry Moen er direktør for bankens divisjon Forretningsutvikling og sitter ofte på andre siden av bordet i en lønnssamtale. – Som leder tenker jeg at det viktigste mine medarbeidere gjør er det som skjer mellom lønnsamtalene og at det er ganske uvesentlig hvilket kjønn du er. Likevel kan jeg være enig i at kvinner må bli flinkere på å snakke seg selv opp. Før en lønnssamtale bør du tenke på hva du kan fremheve; har du gjort arbeid som strekker seg utover hva som er forventet av deg?

Vit hva du er god for og stå i det!

Gry Moen, direktør Forrtetningsutvikling

Gry forteller videre at hun gjerne skulle sett flere kvinnelige ledere innen finansbransjen.

– Jeg synes ikke det er vanskelig å være kvinne i finans, men det er overraskende få kvinnelige toppledere i bransjen vår. Innenfor forretningsutvikling-/ teknologiområdet er det vanskelig å finne kvinner. Innenfor min divisjon har vi i dag en kvinneandel på ca.10%.
Selv om jeg er svært godt fornøyd med mine kolleger i divisjonen, skulle jeg gjerne ha sett en litt bedre kjønnsbalanse, men det er svært få kvinner som søker den type stillinger, dessverre.

«Flink pike» er ikke løsningen

Fabia har alltid vært ambisiøs og ofte fått «flink pike» - stempelet.
– De første årene i yrkeslivet jobbet jeg veldig mye. Jeg følte ofte at jeg måtte bevise at jeg var god nok så jeg tok på meg flere oppgaver enn jeg egentlig hadde kapasitet til og det ble mange timer med overtid. På et tidspunkt rant begeret over og jeg skjønte at jeg måtte tørre å si stopp og sette grenser, selv om det føltes ubehagelig der og da.

Vi må huske at prestasjoner måles best i resultater – ikke i antall overtidstimer!

Fabia Mix, analytiker kredittstyring

Vi må ta ansvar for egen økonomi

For å oppnå er bedre økonomisk likestilling ligger en del av ansvaret hos oss kvinner selv. Kanskje det krever mer av oss, men vi må tørre å hoppe ut i ukjent farvann og virkelig satse på oss selv. – Jeg vet ikke om det er et spesielt behov for kvinner for å få kontroll over egen økonomi, men vi vet jo at det er flest menn som f.eks. investerer. Jeg tror det handler mye om at kvinner ofte er mer risikoorienterte enn menn. Problemet er kanskje heller at vi har for mye kontroll til at vi ikke tør ta noen risiko. Jeg tror også en del kvinner tenker at «aksjer og investeringer, det virker så komplisert og det kan jeg ingenting om» og derfor «melder jeg meg bare ut».

Mitt beste tips er å gjøre en liten innsats og lære mer om tematikken. Og læring har jo aldri vært enklere. Jeg kan tipse om to podkaster som snakker om nettopp dette med aksjer og investeringer, nemlig Pengesnakk og Aksjelaget, avslutter Isabelle.

Ta ansvar for det som bygger verdier over tid

Gry kommer med en klar oppfordring til dagens kvinner:

– Ta ansvar for egen sparing, invester i egen bolig og sørg for å etablere formalia som samboerkontrakter, testamente, fremtidsfullmakt og alt som kan gjøre det enklere og mer forutsigbart den dagen du står i en livskrise. Sørg for at dine penger ikke bare går til drift av husholdningen og «klær til ungene», men også til det som bygger verdier over tid.

Det er ikke vanskelig!

Begynn tidlig, vær nysgjerrig og la det gå sport i det.

Slik tar du ansvar for egen økonomi

  • Spar til pensjon
  • Invester i egen bolig
  • Ha samboerkontrakt, testamente og fremtidsfullmakt i orden
  • Vit hva lønnsnivået ligger på i bransjen din, og krev din rett
  • Vit hva du er god for 

 

Karuna Fagerstrøm er ansvarlig for bloggen vår en periode
Av: Karuna Fagerstrøm Tidligere sosiale medier-ansvarlig og innholdsprodusent (vikar)
Blogg:
Ikke bare bank