Husk frist for flytting til aksjesparekonto uten skatt!

 •  

Langsiktig sparing er gøy!

Du som sparer langsiktig i aksjer og aksjefond får nå de samme fordelene som profesjonelle investorer. 

Min soleklare anbefaling til deg som sitter med slike verdipapirer er at du snur deg rundt og får flyttet disse inn i ordningen. Jeg anbefaler også at du gjør dette innen 1. desember for å være helt sikker på at alle verdipapirene kommer inn i ordningen før overgangsordningen stenger.

Aksjesparekonto (ASK) ble innført som spareordning i Norge høsten 2017. Formålet med ordningen var å gjøre det enklere og mer fleksibelt for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

Flytter du aksjer eller aksjefond med gevinst inn på Aksjesparekonto før utgangen av 2019, unngår du å skatte av gevinsten. Det er først når du tar ut mer enn det du har satt inn på Aksjesparekonto du må betale skatt.

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en spareordning hvor du kan samle alle dine aksjer og aksjefond på ett sted. Innenfor aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjefond og børsnoterte aksjer, uten å betale skatt av gevinsten underveis.

Om du allerede sparer i børsnoterte aksjer eller fond med aksjeandel på minst 80 %, eller går med tanker om å starte slik langsiktig sparing, så er det vel anvendt tid å lese deg opp på denne spareordningen. Skulle du ha urealisert tap på din beholdning i aksjefond kan det være lurt å ikke flytte disse papirene inn i aksjesparekonto.

Fordeler med aksjesparekonto

 • Gratis å etablere.
 • Innenfor aksjesparekonto kan du bytte aksjefond uten at du må skatte av evt gevinst. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut fra aksjesparekontoen.
 • Ev. gevinst tas ut til slutt. Har du for eksempel kjøpt verdipapirer for 10 000 kroner som har steget til 12 000 kroner, så kan du ta ut 10 000 uten å måtte betale skatt. Det er først når du begynner å ta ut gevinstpengene at du må betale skatt.
 • Gir god oversikt over dine verdipapirer.
 • Du kan etablere spareavtale til ett eller flere fond.
 • Rett til skjermingsfradrag.
 • Du kan ha flere aksjesparekontoer, og sparer du for eksempel til barna dine kan du merke de ulike kontoene med barnets navn.
 • Aksjesparekontoer kan flyttes mellom aktører.

Overgangsordningen

Som følge av innføringen av aksjesparekonto som spareordning ble det også innført en overgangsordning. Overgangsordningen går ut på at eksisterende beholdninger av aksjer og fond med aksjeandel over 80 % kan flyttes inn i aksjesparekontoordningen innen i utgangen av 2019, uten at det utløser skatt.

Så enkelt flytter du dine aksjefond til aksjesparekonto

Mobilbank:

 • Logg inn i mobilbanken.
 • Klikk deg inn på "Fond" på menylinjen nederst på siden eller "Fond og aksjer" under Sparing og forsikring i menyen.
 • Da er du inne i fondsportalen og du vil finne en funksjonsknapp som heter "Åpne ny konto/flytt til konto".

Nettbank:

 • Logg inn i nettbanken
 • Velg "Dine fond og aksjer" i menyen.
 • Her vil finne funksjonsknappen "Opprett/flytt til ASK".

Eier du verdipapirer, men er kunde i annen bank, gjelder fortsatt den samme overgangsordningen og det vil være lurt å snu seg rundt og benytte seg av denne før tiden renner ut. Ta kontakt med din rådgiver om du ønsker hjelp. 

Ikke startet sparing ennå?

Start sparing her

Lykke til med din langsiktige sparing!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank