En bærekraftig økonomi krever mye kapital

  •  

Vi ser nå at store investorer stiller strenge krav til hvordan deres kapital blir forvaltet. Kravene går blant annet på miljøvennlige og energiklassifiserte bygg.

Sparebanken Sør finansierer grønne boliglån i det Europeiske obligasjonsmarkedet.

Overgangen til en bærekraftig økonomi krever mye kapital. Sparebanken Sør etablerte derfor tidligere i høst et rammeverk for grønne obligasjoner slik at banken kan mobilisere kapital til bærekraftige og miljøvennlige formål.

- Med dette er vi i stand til å hente inn mer kapital som igjen fører til at vi på sikt kan gi lån med gode betingelser til enda flere grønne boliger. Slik kan vi som bank være med å legge en rettesnor for et bedre og mer bærekraftig samfunn.

Vi ser nå at store investorer stiller strenge krav til hvordan deres kapital blir forvaltet. Kravene går blant annet på miljøvennlige og energiklassifiserte bygg.

Geir Bergskaug

I midten av oktober presenterte vi banken og vårt nye grønne rammeverk for en rekke investorer i Europa. Vårt bærekraftengasjement ble meget godt mottatt, og i kjølvannet av presentasjonsrunden emitterte vi gjennom Sparebanken Sør Boligkreditt, som en av de første bankene i Norge, en «grønn obligasjon med fortrinnsrett» i på 500 mill Euro.

- Vi ser nå at store investorer stiller strenge krav til hvordan deres kapital blir forvaltet. Kravene går blant annet på miljøvennlige og energiklassifiserte bygg. Dette er en meget gledelig utvikling, og derfor er vi på plass som en av de første norske bankene som tilbyr grønne obligasjoner med fortrinnsrett i det europeiske obligasjonsmarkedet.

Priseksempel grønt boliglån ung

Eff. rente 5,66 %, 2 mill., o/30 år, etabl.geb. 3500 kr. Kost. 1 685 027 kr.
Totalt: 3 688 527 kroner.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank