En dramatisk uke for verdens finansmarkeder

  •  

Geir Bergskaug om forrige uke og forventninger om tiden vi går inn i.

Vi har bak oss en uke med større dramatikk i verdens finansmarkeder enn de aller fleste av oss har opplevd i vår levetid.

Voldsomme svingninger både i aksjemarkedene og i rentemarkedene, permitteringer i en skala som knapt har vært sett siden 1930-tallet, og en gryende erkjennelse av at norsk og internasjonal økonomi er på vei inn i en resesjon som kan bli lang. Spørsmålet vi alle nå stiller er hvor omfattende og langvarig denne pandemien blir, og hvilke helsemessige konsekvenser vi som verdenssamfunn står overfor. Et annet stort spørsmål er hvor lenge virusfrykten og myndighetenes smitteverntiltak vil begrense og til dels stoppe all økonomisk aktivitet. Det vi uansett allerede vet er at denne krisen vil bremse veksten i norsk økonomi kraftig i 2020, og helt sikkert ha negative effekter på både norsk og global verdiskapning i flere år fremover. Det vi samtidig vet, er at de iverksatte tiltakene heldigvis vil bidra til å redusere de potensielt enorme helsemessige konsekvensene av krisen.

Nærmere 300 milliarder

For det norske samfunnet vil dette uansett koste. Foreløpige anslag på hva reduksjonen i økonomisk aktivitet og kostnadene for regjeringens tiltak i sum vil beløpe seg til, er allerede nærmere 300 milliarder kroner. Og mer vil det sannsynligvis bli, hvor mye mer er avhengig av hvor lenge krisen varer. En nedbremsing i aktivitet av det omfang vi nå opplever, vil etter hvert få konsekvenser ingen ennå ser det fulle omfang av.

I løpet av de siste par uker har norske myndigheter lagt fram en rekke nye tiltak for norsk næringsliv. En viktig ambisjon har vært å sikre at utsatte bedrifter overlever den kortsiktige likviditetskrisen svært mange av dem nå befinner seg i. Utsettelse av forskuddsskatt, justeringer av merverdiavgift og sterkt forbedrede permitteringsordninger er blant tiltakene.

Garantiordning for bedrifter i SMB-markedet

I helgen presenterte regjeringen detaljene i den nye statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter. Det etableres en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i SMB-markedet for bedrifter rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner, og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen. Det forventes at ordningen er på plass raskt, slik at bankene kan ta den i bruk i løpet av veldig kort tid. Garantiordningen, og de andre tiltakene i myndighetenes krisepakke, vil gi Sparebanken Sør langt bedre mulighet til å hjelpe levedyktige bedrifter med likviditetsproblemer og andre utfordringer knyttet til koronakrisen. Det vil også gi banken en enda bedre mulighet til å gjøre en forskjell for kunder, og være der med hjelp og støtte når det trengs som mest. 

 

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank