Du har mistet jobben

  •  

Det å miste jobben har mange aspekter, ikke minst økonomiske, og skulle det hende deg er det viktig å gjøre de rette tingene.

I Norge er vi heldige og har en relativt beskjed andel arbeidsledige blant den totale arbeidsstokken, og det skal vi selvsagt være veldig glade for. Likevel så er det fra tid til annen slik at noen mister jobben sin. Nedskjæringer eller bransjer som har tøffe tider kan være grunner til at dette skjer.

Tap av inntekt

Av mange grunner så er vi heldige som bor i Norge. Mister vi jobben så har vi også et godt sikkerhetsnett i form av støtteordninger fra NAV. Når det er sagt så får man uansett et inntektsfall når man mister jobben og det kan by på økonomiske utfordringer, og ofte så vet du ikke hvor lenge det kan komme til å vare før du får deg nytt arbeid.

Ta kontakt

Som oftest venner man seg til et forbruk basert på den inntekten man har. Mister man jobben så er det ofte slik at inntektsfallet er større jo mer man tjente mens man var i jobb.

Kontakt din rådgiver i banken så fort som mulig!

 

For de aller fleste vil derfor det å miste jobben gi en stor endring i den økonomiske hverdagen og et godt og velmenende råd fra meg er å kontakte din rådgiver i banken så fort som mulig. 

 

Sammen finner dere løsninger

Sammen kan dere gå gjennom økonomien din og se om det bør gjøres noen tilpasninger. Kanskje kan det være behov for å strekke nedbetalingsplanen på lånet noe, kanskje kan det være mulighet for avdragsfrihet i en overgangsfase og kanskje du må redusere eller stoppe sparingen mens du er i denne situasjonen. Sammen finner dere løsninger. Husk at det også er bankens ønske at du skal klare deg fint økonomisk.

Løsningene er også mye enklere å finne om du er i forkant av eventuelle betalingsproblemer.

 

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank