Agder trenger flere jobber i privat sektor

  •  

Det må skapes flere jobber i privat sektor framover, og Geir Bergskaug er opptatt av at næringslivet er viktig for bærekraftig omstilling.

Administrerende direktør Geir Bergskaug reflekterer rundt de ferske tallene fra Jobbskaperbarometeret som Finans Norge nylig presenterte. – De nye jobbskapertallene forteller oss at vi akkurat nå mangler nødvendig fart i privat sektor – også på Agder, sier han. 

Nylig presenterte Finans Norge ferske tall fra Jobbskaperbarometeret. Det er godt nytt at det er nesten 25 000 nye sysselsatte i landet det siste året, og at Agder har prosentvis høyest vekst i nye arbeidsplasser siste kvartal. Men det er dårlig nytt at det har stoppet opp i privat sektor, og at hele veksten kommer i offentlig sektor. Vi er forhåpentligvis på vei ut av koronatåka, og vi ser at det samlede underskuddet i sysselsettingen gradvis reduseres. Likevel er mange bransjer fremdeles hardt rammet, og vi er et godt stykke unna normalen – og ikke minst det tempoet vi trenger i privat verdiskaping.

Vekst i antall sysselsatte, jobbskaperbarometeret 2021

– Næringslivet er viktig for det grønne skiftet

Jobbmarkedet endrer seg, digitaliseres og effektiviseres. Det er bra, men det må også skapes mange nye jobber fremover, og det er ikke uvesentlig hvilken sektor de kommer i. Vi vet hvor viktig næringslivet er for bærekraftig omstilling og det grønne skiftet. Det er først og fremst der de nye og grønne jobbene skal skapes. Det er der omstillingen skal skje. Og da er det der veksten i nye arbeidsplasser må komme. De nye jobbskapertallene forteller oss at vi akkurat nå mangler nødvendig fart i privat sektor – også på Agder.

Slik bidrar Sparebanken Sør 

Ansvaret for jobbskaping er et ansvar vi er mange sammen om. Som en stor og regional bank skal vi være en del av løsningen – både for bærekraftig omstilling og for nye arbeidsplasser. Det er viktig for forretningsdriften vår – og det er riktig for samfunnsrollen vår. Det nylig etablerte investeringsfondet til Sørlandets Kompetansefond er et godt eksempel. Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør går samlet inn med 50 millioner kroner, fordi vi vet at tilgangen på risikovillig kapital er en utfordring for mange i vekstfasen. Ved å bidra med denne type investeringer sørger vi for at gründerselskaper kan vokse seg større – og samtidig skape mange nye og lønnsomme arbeidsplasser. Det er på den måten vi må fortsette å stimulere til vekst og utvikling i landet og i regionen.

Appell til politikerne

Jeg skal holde meg langt unna partipolitikken, men med et valg like om hjørnet kan jeg ikke unngå å avslutte med følgende beskjed til dere som nå kjemper om en plass på Stortinget: Legger dere til rette for jobbskaping i privat sektor, så legger dere også grunnlaget for omstilling og det grønne skiftet. Det høres kanskje ut som en selvfølgelighet, men jobbskapertallene gir grunn til bekymring. Når pandemien nå slipper opp bremsen, må vi sammen sette foten på speeden.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank