Vær forberedt når høststormen kommer

  •  

Det er lurt å rense takrennene før storm og store regnskyll.

Rydd inn utemøbler og løse gjenstander, og tjor fast trampolinen, det skjer mye på værfronten fremover.

Hver høst ser vi at kraftige vindkast og hyppige, heftige regnskyll gir mange skader på hus og eiendom. Vårt beste råd er å ta en utvendig sjekk av eiendommen din.

I vårt forsikringsselskap Frende Forsikring får de hvert år rapportert en lang rekke skader. Mange av dem kunne vært forhindret med enkle grep, før høststormen setter inn.

Kan bli kostbart

Tette avløp og utette tak blir fort en svært kostbar erfaring for deg som eier hus.

Standard husforsikring dekker sjelden skader som skyldes at vann har trengt inn i boligen fra tak og utvendige nedløp. Det kan bety at du som huseier må betale hele skaden selv, noe som kan bli veldig dyrt.

Er taket utett oppstår det fukt- og råteskader. Som hovedregel bør du sjekke hele takflaten i alle fall én gang i året, enten selv, eller med hjelp fra en taktekker. Du bør passe på at takstein og plater ligger riktig, og at takstein ikke har forflyttet seg eller er skadet.

Takstein med sprekker må skiftes ut med nye.

Mange takskader

Frende har aldri sett så mange takskader etter en og samme storm, som etter stormen «Nina» herjet tidligere i år.

Verst gikk det ut over tak, takstein og takplater, men da totalen passerte 1700 skader var det inkludert en rekke skader også på bil og båt, og hjem og bygninger som måtte evakueres.

Oppdager du fukt- og råte, må skaden rettes opp så snart som mulig.

Tette sluk og avløp

Ofte oppstår vannskader fordi takrenner, avløp og sluk er tette. Skader på tak skyldes ofte at greiner faller ned.

Har du trær på eiendommen, i nærheten av boligen eller uthus, er det greit å sjekke at de kan tåle kraftig vind. Du kan gjerne beskjære løvtrær for å unngå at blader tetter takrenner og vannet finner nye veier.

Takrennene er oftest enkle å vedlikeholde. Det viktigste er å fjerne løv og rusk så de ikke tetter avløpet, og å sjekke at de er hele.

Illustrasjonsbilde til å forberede huset før høststormen kommer

Storm og trampoliner

Også eiendommen bør sjekkes regelmessig, og særlig nå før høststormene setter inn. Sjekk at gjerder og gjerdestolper er solid festet. Og rydd unna eller forankre løse gjenstander vinden kan ta fatt i. Kanskje du også bør flytte på søppeldunkene i gaten, til og med?

Hold alltid avløp, sluk og rister åpne, rensket for løv og skrot, slik at vann kan renne unna. Lukk dører og vinduer, og husk på takvinduene spesielt.

Trampoliner kan gjøre stor skade om vinden tar dem. En trampoline som ikke allerede er pakket unna for høst- og vintersesongen kan med fordel bindes fast, festes i bakken, eller rett og slett snus opp ned før vinden tar den.

Båt i havn

Flere båthavner fikk store værskader på anlegg vinteren som var, og har nå innført krav om fortøyning med dempere på tau.

Ofte må det doble fortøyninger til, om båten skal ligge trygt. Ved melding om sterk vind anbefales det ofte å sikre båtene med ekstra spring, men selv ikke det er godt nok, om tauverket er morkent. Kanskje du skal vurdere å bytte ut eldre tauverk med nytt og kraftigere tau?

Naturskade

Alt som er forsikret mot brannskader er også forsikret mot naturskader, gjennom Norsk Naturskadepool. Grensen for at en stormskade skal være dekket som naturskade går ved liten storm.

Ved svakere vind enn dette, kan slike skader være dekket på bygningens forsikring.

Bestill boligforsikring her.

Sikring mot storm og store regnskyll

* Husk at løse gjenstander skal sikres, da disse kan skape farlige situasjoner.

* Hold sluk, rister og avløp åpne. Lukk dører og vinduer.

* Båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger.

* Alle bygg under oppføring bør sikres ekstra godt.

* Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret.

Kilde: Finans Norge / Frende Forsikring

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank