Bedre marked i sikte etter korona-sjokket

  •  

På Sørlandet falt omsetningen av boliger med hele 30 % i mars, mens landsgjennomsnittet kun var på 15 %.

Bolig-markedet ble hardt rammet etter korona-nedstengningen. Nå melder adm. direktør Øyvind Aasen i Sørmegleren at det er bedring å spore.

Sørmegleren, som er eid av Sparebanken Sør og Sørlandet Boligbyggelag, har nylig avlagt sitt 6. regnskapsår etter oppstarten i 2014. Også i 2019 ble det et pent resultat med kr. 106 mill. i omsetning og kr. 10 millioner på bunnlinjen, godt opp fra 2018.

Sørmegleren selger hver tredje bolig på Sørlandet, og har også fått en sterk posisjon i Telemark. Størst vekst hadde selskapet  i «gamle Aust-Agder» der inntektene økte fra 28,8 til 36,2 mill.

Aasen er styremedlem i Eiendom Norge AS, og følger derfor markedet i hele landet tett. Gjennom koronakrisen har det vært avholdt ukentlige styremøter for å følge markedet og situasjonen.

På Sørlandet falt omsetningen av boliger med hele 30 % i mars, mens landsgjennomsnittet  kun var på 15 %.

Øyvind Aasen

Nå i april er det bedring å spore. Selv om det er en positiv utvikling, tror ikke Aasen at markedet vil komme tilbake til det nivået det var før korona-utbruddet 12. mars med en gang. Men, boligmarkedet kommer «alltid tilbake», og bransjen er en viktig samfunnsaktør. Folk skiller seg og dør fortsatt, og behovet for å skifte bolig, vil fortsatt komme i våre liv. Det er positivt at barnehager/skoler nå åpner for å komme tilbake til normalen.

Øyvind Aasen, adm. direktør i Sørmegleren AS

Stor interesse for fritidsmarkedet

Sørmegleren mener at «stengte» landegrenser på sikt kan være positivt for boligmarkedet og da kanskje spesielt for fritidsmarkedet. Vi ser for eksempel allerede nå at det er mer interesse enn tidligere år for å leie eller kjøpe sjø-hytter nå til sommeren. Også hytte på fjellet vil få et oppsving når ting etter hvert legger seg, tror Aasen. Aasen tror videre at nordmenns reisevaner kan bli noe endret, ved at vi kommer til å reise mindre til utlandet, og at det kanskje vil bli brukt mer penger på hus og hjem.

Sørmegleren satser nå ytterligere på fritidsmarkedet, og har nå ansatt egne flere personer for å håndtere fritidsmarkedet ved sjøen og på fjellet. Selskapet satser også sterkere på næringsmegling, og har nå ansatt to personer på dette området.

Viktige faktorer for velfungerende boligmarked

En nøkkel fremover er at arbeidsledigheten i landet ikke blir for høy, og dette sammen med at bankene fortsatt vil drive sin utlånsvirksomhet på boligmarkedet på tilnærmet vanlig måte, er de to viktigste faktorene for et fortsatt velfungerende boligmarked.

Aasen sier videre at eiendomsmeglerbransjen har taklet koronasituasjonen veldig bra, med flere restriksjoner og innføring av enkeltvisninger fremfor fellesvisninger. Det kan også være at denne situasjonen kan føre noe positivt med seg, ved at både vi og andre bransjer lærer seg å jobbe på andre måter.

Det blir spennende å se hva 2020 bringer. Sørmegleren er avventende optimister.

Av: Sørmegleren Landsdelens ledende eiendomsmegler
Blogg:
Ikke bare bank