April = skattemelding

 •  

Vår privatøkonom Kenneth Sjåvåg gir gode tips og minner om fristen for skattemeldingen som er 30. april.

Tilsynelatende er det i april enda sikrere at skattemeldingen kommer enn at våren kommer. Fristen for levering er 30. april.

I starten av april kom skattemeldingen, tidligere kalt selvangivelsen. Vi gis en snau måned for å se gjennom, eventuelt endre og levere skattemeldingen til Skatteetaten. Fristen for innlevering er 30. april.

På hjemmebane gjentar jeg meg selv til det kjedsommelige overfor mine to gutter: Det er ingen konkurranse! Det samme gjelder med skattemeldingen; det er ingen konkurranse om å levere fortest mulig, heller ikke en konkurranse om å bruke minst mulig tid før du leverer.

Skatteetaten er tydelig på at de ikke nødvendigvis vet alt om din økonomi, og det er faktisk din oppgave å påse at skattemeldingen har riktige opplysninger. Feil eller mangler kan lett føre til at du betaler for mye eller for lite skatt.

Sjekk tallene

Skattemeldingen har en mengde forhåndsutfylte poster som du må kontrollere. Det er også sterkt anbefalt å kontrollere tallene mot skriftlig dokumentasjon. Så her gjelder det å samle sammen lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver og alle årsoppgaver du har fått tilsendt per post og elektronisk. Eksempler på instanser som sender ut slike:

 • Banker
 • Trygdeetaten
 • Barnehagen
 • Fondsselskaper
 • Borettslag

Legg til

Når du har sjekket de forhåndsutfylte tallene og gjort nødvendige endringer er tiden kommet for å legge til eventuelt manglende opplysninger. Selv om de fleste nok er mest interessert i å få ned skatten gjennom å få med alle fradragene er det også viktig å føre på eiendeler og inntekter som ikke er forhåndsutfylt.

Skatteetaten har laget en egen fradragsveileder (lenke åpnes i nytt vindu) som hjelper deg å finne ev. fradrag du kan ha krav på.

Post 5.0 hvor man tidligere kunne legge inn tilleggsopplysninger er nå fjernet, og slik utdypende informasjon må nå fremkomme i eget vedlegg til Skatteetaten.

Viktige endringer i 2018

Om du liker å ligge i forkant ser du her noen av de viktigste skatteendringene fra 2017 til 2018. Endringene har altså betydning for skattemeldingen du mottar neste vår.

 • Skatt på alminnelig inntekt blir redusert fra 24 % til 23 %
 • Økt såkalt trinnskatt
 • Skatteklasse 2 fjernes - dette skjerper skattetrykket for ektefeller hvor den ene har lav inntekt
 • Lettelse i formueskatt for aksjer - det blir gunstigere å ha formue i aksjer
 • Økt skatt på utbytte og aksjegevinster på personlig aksjonær fra 29,76 % i 2017 til 30,59 % i 2018
 • Pendlere med pendlerbolig med mulighet for å lage mat mister fradraget for kost

Lykke til med kontrollering, endring og levering av skattemeldingen innen 30. april. God vår!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank