Meny

Bedriftskunder: Det er problemer med pålogging til nettbedrift, leverandøren er på saken og vi håper det snart er løst.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond plasserer sine midler i rentepapirer med lengre løpetid enn ett år.

Forskjellen er

Den største forskjellen mellom obligasjonsfond og pengemarkedsfond er at obligasjonsfondene har større kursrisiko enn pengemarkedsfondene som følge av renteendringer. Samtidig kan du forvente at avkastning i et obligasjonsfond vil være høyere over tid enn i et pengemarkedsfond. 

Kjøp obligasjonsfond i nettbanken din, logg inn her, eller kontakt en av våre kunderådgivere for mer informasjon og veiledning. Våre autoriserte rådgivere vil alltid kunne hjelpe deg med å sette sammen gode løsninger med utgangspunkt i dine behov og ønsker.

Obligasjonsfond passer for

Obligasjonsfond passer for deg som ønsker bedre avkastning på litt lengre sikt enn i pengemarkedsfond. Obligasjonsfond tåler noe større svingninger enn i pengemarkedsfond.

Anbefalte obligasjonsfond

Fond Årlig forvaltningshonorar Risikoklasse Nøkkel-
informasjon
HOLBERG Kreditt 0,80 % 3 Klikk her 
SKAGEN Tellus 0,80 % 4 Klikk her 
 
Årlig forvaltningshonorar er gebyr på forvaltning og administrasjon. Dette belastes verdipapirfondet på daglig basis og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.
Risikoklasse sier noe om hvor mye verdien av fondet har svingt de siste 5 årene, målt i fondets historiske volatilitet. Risikoklassen varier fra 1 (lav) til 7 (høy).

Våre fondsleverandører

Holberg

SKAGEN-fondene

DNB Asset Management

ODIN Forvaltning AS

”Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."

Sparekalkulator

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Forventet resultat

kr.

Resultat av sparing før skatt og inflasjon Hjelp

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare per måned

kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare pr måned

Kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp