Meny

Aksjefond

Sparing i aksjefond er både mer lønnsomt og tryggere enn «folk flest» tror. Risikoen i aksjemarkedet er først og fremst kortsiktig, men for langsiktig sparing er faktisk sannsynligheten for å få god avkastning i aksjemarkedet høyere enn sannsynligheten for god avkastning i rentemarkedet.

Langsiktig sparing i aksjefond

Sparepenger vi trenger om kort tid bør normalt ikke benyttes i aksjemarkedet fordi verdien av aksjeplasseringene kan svinge mye, men med den langsiktige sparingen er det annerledes. Langsiktig sparing bør i stor grad være plassert i aksjemarkedet fordi aksjemarkedet gir høyere sannsynlighet for meravkastning over tid.

Kjøp pengemarkedsfond i nettbanken din, logg inn her, eller kontakt en av våre kunderådgivere for mer informasjon og veiledning. Våre autoriserte rådgivere vil alltid kunne hjelpe deg med å sette sammen gode løsninger med utgangspunkt i dine behov og ønsker.

Utvalgt aksjefond

Fond Årlig forvaltningshonorar Risikoklasse Nøkkel-
informasjon
Norne Aksje 1,50 % 5 Klikk her 
 
Årlig forvaltningshonorar er gebyr på forvaltning og administrasjon. Dette belastes verdipapirfondet på daglig basis og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.
Risikoklasse sier noe om hvor mye verdien av fondet har svingt de siste 5 årene, målt i fondets historiske volatilitet. Risikoklassen varier fra 1 (lav) til 7 (høy).

Våre fondsleverandører

Norne

”Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."

Sparekalkulator

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Forventet resultat

kr.

Resultat av sparing før skatt og inflasjon Hjelp

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare per måned

kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare pr måned

Kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp