Meny

Dødsfallforsikring

Dødsfallforsikringen dekker alle dødsårsaker og gir de etterlatte tryggheten de trenger i en vanskelig tid. Du bestemmer selv hvem som får pengene ved dødsfall.

Illustrasjonsfoto | dødsfallforsikring - forsikring ved død

Dødsfallforsikringen dekker alle dødsårsaker

Alle dødsårsaker er dekket med en dødsfallsforsikring i Frende Forsikring. Det er opp til deg hvem som skal motta pengene ved en eventuell død, og det du har avtalt i forbindelse med dødsfallforsikringen vil overstyre et eventuelt testamente.

Helseerklæring kreves for å inngå avtalen

For å kunne få dødsfallforsikring må du levere en helseerklæring om helsen din. Dette gjøres på nett, og er raskt og enkelt å gjøre etter du får tilbud om dødsfallforsikring. Les gjerne mer om helseerklæringen hos Frende (åpnes i nytt vindu).

Gode grunner til å kjøpe dødsfallforsikring

Har du forsørgeransvar i familien? Dersom familien er avhengig av din inntekt for å få økonomien til å fungere, så er dødsfallforsikring anbefalt for deg. Forsikringen kan hjelpe dine etterlatte til å beholde boligen, betale ut arvinger, gi eventuelle barn en økonomisk frihet og gi dine etterlatte penger i bakhånd dersom det skulle bli behov for det. På denne måten kan du sikre at dine etterlatte ikke trenger å forholde seg til økonomiske vanskeligheter i tillegg til å bearbeide sorgen. Dersom det er nødvendig, kan du også legge inn i avtalen hvem som skal bli begunstiget.

Praktisk om dødsfallforsikring

Dødsfallforsikringen utbetaler summen du har forsikret deg for som en engangsutbetaling. Det er mulig å forsikre seg fra 100 000 kroner og opp til 10 millioner kroner. Personer mellom 18 og 79 år kan kjøpe dødsfallsforsikring, og den gjelder ut kalenderåret du fyller 80 år. .

Du bestemmer hvem utbetalingen skal gå til dersom du dør, dette gjøres gjennom en begunstigelse. Oppgi hvem som skal få utbetalingen når du oppretter forsikringen. Dersom du vil etablere en begunstigelse etter at forsikringen er opprettet, kreves det en skriftlig fullmakt. Dette kan vi hjelpe deg med.

Hvor mye bør jeg forsikre meg for?

Dette er noe vi kan hjelpe deg å finne ut av. Du må tenke på hva du tjener, hvor stor formue du har, hvor mye du har i gjeld, og hva slags familieforhold du har. Dersom det er barn involvert, og særkullsbarn, om du er gift eller samboer og så videre. Finn ut hva som er viktig for deg - er det å beholde hus eller leilighet, andre eiendeler, skal de ha råd til å fordele arven - alt dette er relevant når du skal avgjøre hvor mye du bør forsikre deg for.