Meny

Bærekraft og klima

Sparebanken Sør tar hensyn til klimautfordringene. Det å verne om miljøet blir stadig viktigere, og vi ønsker å gjøre vårt for å bidra. Vi stiller krav til at våre leverandører skal ta hensyn til miljøet, og vi krever at våre investeringsobjekter skal gjøre det samme. Selvsagt stiller vi også krav til oss selv.

Klimaregnskap for Sparebanken Sør

Energi- og klimaregnskap for 2018

Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Rapporten omfatter hele Sparebanken Sør.

Klikk her for å se hele rapporten

Sluttseddel for klimakvoter

Sparebanken Sør har kjøpt klimakvoter som en del av engasjementet i klimautfordringene vi alle står overfor.

Se sluttseddel for klimakvotetransaksjoner

Klimasertifikat

Sparebanken Sør er tildelt klimasertifikat etter å ha kjøpt klimakvoter for frivillig kompensasjon for egne klimagassutslipp.

Se vårt klimasertifikat her


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen