Meny

Legge inn kort på forskjellige betalingsløsninger feiler for øyeblikket. Vi er på saken, prøv igjen senere.

Nominering til Sparebanken Sør Næringspris 2022

Vet du om personer, bedrifter eller virksomheter i Agder som har bidratt med godt næringsutviklingsarbeid og/eller samfunnsengasjement? Send inn forslag til kandidat til næringsprisen!

Næringsprisen 2020 gikk til AMV AS, hvem vinner for 2022?

Vinneren av Sparebanken Sør Næringspris 2020 ble AMV AS (bildet over). Den gangen var prisen på 100 000 kroner, for 2022 økes denne til 200 000 kroner.

Sparebanken Sør Næringspris ble første gang utdelt i 2005. Formålet med prisen er å bidra til å realisere bankens visjon om å skape bærekraftig vekst og utvikling for landsdelen.

Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Agder, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid og/eller samfunnsengasjement.

Mottakere av næringsprisen må ha oppfylt ett eller flere av følgende kriterier:

  • bidratt til å skape betydelig og bærekraftig næringsutvikling
  • bidratt til å skape et betydelig antall arbeidsplasser og lønnsom næringsutvikling
  • bidratt til utvikling av kulturlivet og vist samfunnsengasjement
  • bidratt til å skape et positivt renommé for Sørlandet

Sparebanken Sør har intensjon om å dele ut næringsprisen årlig, og vinneren mottar 200 000 kroner, samt et kunstverk av Per Fronth. Beløpet skal benyttes til utvikling av bedriftskulturen hos prismottaker.

Kandidatene må nomineres via dette skjemaet. Frist for å nominere kandidater er søndag 30. april, og prisen skal deles ut under Arendalsuka i august.

Jury for 2022

Hege Julianne Nevestad, Visit Sørlandet
Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge
Helene Falch Fladmark, Eyde-klyngen
Christiane Elisabeth Skage, Lister Nyskaping AS
Høye Gerhard Høyesen, NHO Agder
Geir Bergskaug, Sparebanken Sør
Gunnar P. Thomassen, Sparebanken Sør
Paul Richardsen, Sparebanken Sør (sekretær)