Meny

Kontantstøtte til kriserammede bedrifter

Regjeringen foreslår kontantstøtte til kriserammede bedrifter.

Den foreslåtte ordningen er en kontantstøtte til berørte virksomheter som skal kompenseres for kostnader som løper, uten at inntektene kommer.

Finansnæringen, deriblant Sparebanken Sør, er blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Det er myndighetene som fastsetter hvilke bedrifter som får kompensasjon. Sparebanken Sør og andre banker kommer til å fungere som en distribusjonskanal for penger fra staten til bedriftene.

Målet med ordningen er at den skal treffe bredt og målrettet mot selskaper som opplever vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal fortrinnsvis dekke uunngåelige faste kostnader i virksomhetene.

Ordningen planlegges å vare i 2 måneder, med mulighet for forlengelse. Den faller bort og avvikles så snart behovet ikke lengre er til stede. De konkrete detaljene rundt ordningen, støttebeløp og hvilke bedrifter som er søknadsberettiget, er under utarbeidelse.

Det forventes at stortinget vil slutte seg til forslaget, og om tidsplanen som er lagt holder vil løsningen være klar om 3 uker.

- Så mye som opp mot 100 000 norske bedrifter kan omfattes av denne ordningen, basert på foreløpige beregninger fra regjeringen. Det vil bli en krevende oppgave å utvikle en slik løsning på kortest mulig tid. Samtidig ser vi på dette som et viktig tiltak for å opprettholde driften av selskaper i landsdelen vår. Vi ser frem til å gjøre vår del av jobben så snart løsningen er klar, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

 

Publisert 27. mars 2020

Geir Bergskaug og Lasse Kvinlaug om tiltak for kriserammede bedrifter.

Slik kan vi hjelpe deg og din bedrift

Mange av våre bedriftskunder opplever nå avbestillinger, kanselleringer og mangel på kritiske leveranser fra underleverandører. Dette kan medføre uventede og kortsiktige likviditetsutfordringer.

Selvstendig næringsdrivende i koronakrise

Selvstendig næringsdrivende i utfordrende tider

Mandag presenterte Stortinget et forlik som skal hjelpe befolkningen og næringslivet gjennom koronakrisen.