Meny

Regjeringen foreslår kompensasjonsordning for reiselivet

For å unngå konkurser, og opprettholde aktiviteten, foreslår regjeringen at det opprettes en kompensasjonsordning på 1 milliard kroner for bedrifter i reiselivsnæringen med stort omsetningsfall. 

I tillegg får reiselivsbedriftene 250 millioner kroner til omstilling. Det foreslås også en egen tilskuddsordning for kommunene på 200 millioner kroner.

Kompensasjonsordningen innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Den vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

Regjeringen skal ha dialog med partene i arbeidslivet før detaljene i ordningen legges fram, og ordningen er foreslått å gjelde fra 1. september til 31. desember 2020.