Meny

Godkjennelse av informasjonsdokument

Godkjennelse av informasjonsdokument i forbindelse med sammenslåing av Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss.

Det vises til børsmelding publisert 12. mars 2013 og 15. mai 2013 om sammenslutning av Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss (”Sammenslåingen”).

Oslo Børs har i dag godkjent informasjonsdokumentet i forbindelse med Sammenslåingen.

Forutsatt at betingelsene for gjennomføring av Sammenslåingen oppfylles, er det forventet at Sammenslåingen gjennomføres 1. januar 2014, dog senest 30. juni 2014.

Informasjonsdokumentet følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Oslo Børs’ løpende forpliktelser og verdipapirhandelloven § 5-12.