Meny

SØR PRISEN til Nøgne Ø

Regional- og kommunalminister Liv Signe Navarsete overrakte fredag 9. august Sparebanken Sørs næringslivspris til Nøgne Ø v/Tore Nybø.

Prisoverrekkelsen fant sted under Arendalsuka i forbindelse med fremleggelsen av Sørlandsutvalgets innstilling.

Sparebanken Sør Næringslivspris er etablert for å stimulere til næringsutvikling og samfunnsengasjement i tråd med bankens visjon om å arbeide for et rikere liv på Sørlandet.

Juryen skriver blant annet i begrunnelsen for årets tildeling

Vinneren av Sparebanken Sørs Næringslivspris 2013 har helt siden oppstart både utviklet nye produkter, skapt nye arbeidsplasser og hatt en lønnsom drift. Selskapets produkter er etterspurte og har vunnet priser over hele verden. Produktene tilbys i hele Norge og har de siste år også lykkes meget bra på eksportmarkedet, med eksport til over 24 land.

Selskapets navn gir en sterk tilknytning til Terje Vigen og Sørlandet, og har vært med på å skape et positivt renommé for landsdelen, og skapt en merkevare som hele Sørlandet kan være stolte av.

Vi gratulerer!

FAKTA OM SØR PRISEN

 • Sparebanken Sør Næringslivspris ble innstiftet 28.04.2005.
 • Formålet med næringsprisen er å bidra til å realisere Sparebankens Sørs visjon om å gjøre livet på Sørlandet rikere.
 • Næringsprisen er på kr 50.000,-,( femti tusen kroner ), samt et kunstobjekt fra regional
 • kunstner som representerer prisens formål. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til utvikling av bedriftskulturen hos prismottager.
 • Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller hatt tilknytning til næringslivet i Aust – eller Vest Agder, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid og samfunnsengasjement.
 • Mottakere av næringsprisen må ha oppfylt ett eller flere av følgende kriterier i forhold til å gjøre livet på Sørlandet rikere:
  - Skapt en betydelig næringsutvikling, så som; skapt arbeidsplasser, produkter, teknologi    mv. og gitt lønnsomhet
  - Bidratt til utvikling av kulturlivet og vist samfunnsengasjement
  - Bidratt til å skape et positivt renommé av Sørlandet