Meny

Vi søker ny internrevisjonssjef

Da vår nåværende interne revisjonssjef skal pensjoneres søker Sparebanken Sør ny internrevisjonssjef. Vil du lede og videreutvikle bankens internrevisjon?

Illustrasjonsbilde: Fleksilån - rammelån

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

  • Høyere økonomisk utdanning, gjerne som revisor eller diplomert internrevisor
  • Erfaring som finansiell revisor og/eller internrevisor
  • Bred forståelse og erfaring fra bank/finans
  • Kjennskap til og interesse for teknologiutviklingen
  • Entusiastisk, målrettet og motiverende
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • Med integritet og gode samarbeidsevner

Sparebanken Sør er opptatt av likestilling og mangfold, og har som langsiktig mål å få relativ lik fordeling mellom kjønn på alle stillingsnivåer. Banken har en ambisjon om å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Vi kan tilby et inspirerende og sosialt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted Kristiansand.

For nærmere informasjon, ta kontakt med internrevisjonssjef Vidar Hansen, 913 81 749, eller HR-sjef Thor Nordvold, 982 81 681.

Søknad med CV sendes via Jobbnorge.no (åpnes i nytt vindu) innen 27. januar 2019

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med en forvaltningskapital på ca. 121 mrd. kroner. Foruten å være den største banken i Aust- og Vest-Agder, er vi også etablert i Telemark og på Jæren. Vi kjenner våre lokalsamfunn, tar alle beslutninger her, og verdiene vi skaper forblir til landsdelens beste.