Meny

Analytiker til avdelingen for risikostyring

Divisjon Risikostyring har ansvaret for konsernets overordnede risiko- og kapitalstyring og består av avdelingene Kreditt konsern og Kapitalstyring. Divisjonen er lokalisert i Kristiansand.

Om behovet og stillingen

Regulatoriske forhold som har betydning for bankenes kapitalkrav er under stadig endring og utvikling, og i denne forbindelse er vi på jakt etter en analytisk og motivert medarbeider som skal arbeide med temaer innenfor kapitalstyring.

Divisjon Risikostyring har ansvaret for å analysere, overvåke, måle og rapportere, samt gjennomføre kontroller på ulike risikoområder som f.eks. kreditt-, operasjonell-, markeds- og likviditetsrisiko. Divisjonen har også ansvar for kapitalstyring- og rapportering. Et sentralt ansvarsområde fremover vil være hvordan banken tilpasser seg ulike elementer i myndighetenes regelverk.

Sentrale arbeidsområder for stillingen vil være

 • Oppfølging av regulatorisk utvikling med betydning for kapitalstyring og kapitalrapportering
 • Utarbeide analyser og anbefalinger knyttet til temaer innenfor risiko- og kapitalstyring
 • Delta i arbeid med implementering av endringer i kapitalrapportering
 • Bidra i faglige diskusjoner og utviklingsarbeid rundt kapitalstyring og risikostyring
 • Bidra i annet arbeid i tilknytning til kapitaltemaer, som f.eks. ICAAP-prosess, utvikling av bankens gjenopprettingsplan og Pilar 3-dokument

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis innen økonomi eller finans
 • Grunnleggende risikoforståelse
 • God forståelse av makroøkonomiske forhold og kunnskap om finansnæringen
 • God kunnskap om og interesse for regulatoriske forhold for finansnæringen
 • Analytisk, nøyaktig og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne (norsk språk)
 • Grunnleggende IT-forståelse og bruk av Microsoft-verktøy (Word, Excel, Powerpoint)
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også kunne samarbeide godt med andre og være en bidragsyter til fellesskapet

Vi tilbyr lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid, bonusordning, gunstige pensjons- og låneordninger, tilgang til lån av bankens hytter og et godt arbeidsmiljø på en solid og veldrevet arbeidsplass.

For nærmere informasjon, ta kontakt med direktør for risikostyring,
Bjørn Friestad på telefon 982 81 570, eller leder for kapitalstyring, Steinar Jørgensen på telefon 993 31 653.

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no (åpnes i nytt vindu) innen 25. april 2021.

 

Sparebanken Sør er en solid og veldrevet regionsparebank med en forvaltningskapital på ca. 146 mrd. kroner. Banken, som er blant landets største sparebanker, har sitt markedsområde i Agder, Vestfold og Telemark, samt i Rogaland. Sparebanken Sør er en attraktiv arbeidsgiver med kraft og ambisjoner. Banken har dyktige medarbeidere med høyt faglig nivå og er kjent for effektive beslutningsprosesser. Satsing på ny teknologi og digitalisering sikrer gode kundeopplevelser i alle kanaler. Banken har et sterkt samfunnsengasjement og har fokus på bærekraft. Sparebanken Sør deler hvert år ut betydelige midler i gaver til nærmiljø og lokalsamfunn.