Meny

Presentasjon av 4. kvartalsresultat 2017

Sparebanken Sør inviterer til presentasjon av regnskapstall for 4. kvartal 2017,
onsdag 7. mars 2018 kl. 0800.

Presentasjonen vil bli holdt av adm. direktør Geir Bergskaug og finner sted i bankens lokaler i Rådhusgata 7/9, Kristiansand. Det blir enkel servering.

Påmelding

Send e-post til kapitalmarked@sor.no, merkes med «Investorpresentasjon».