Gode vaksinenyheter og økning i norsk husholdningsgjeld

 •  

Jan Egil Nordheim i opptak for ny episode av Makropodden i starten av desember 2020.

Gode vaksineresultater har gitt optimisme i markedene, Joe Biden er valgt som president i USA og norsk husholdningsgjeld øker. Hva har dette å si for markedets utvikling? Det kan du høre om i denne episoden av Makropodden.

Hør episoden her:

 

 • Markedsstemingen i øyeblikket (inngangen til desember). Korona- og vaksinesituasjonen.
 • Hva skjer i USA nå og fremover de neste ukene?
 • Hva har skjedd i Norge i det siste, og hva forventer vi den nærmeste tiden?
 • Utviklingen i de ulike markedene (oljemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet).

Litt om situasjonen i USA

 • Biden vant valget.
 • Selv om Trump ikke vil innse valgnederlaget, taper han stadig sine søksmål. Men er han fortsatt i stand til å komme med kraftige overraskelser?
 • Biden er i gang med å rekruttere godt kvalifiserte folk til regjeringen.
 • Janet Yellen blir trolig ny amerikansk finansminister – positivt mottatt: Økte forventninger til kommende krisepakke (2,2 billioner USD).  Mye bedre samarbeid med FED.  Økt pengebruk, rentene holdes lave for å stimulere, økt USA-gjeld.

Gode vaksinenyheter

 • Selv om det fortsatt er høye smittetall både i Europa og i USA, øyner man lys i tunnellen. Flere produsenter kommer med vaksine tidlig i 2021.
 • Vaksinen ser ut til å ha god effekt.
 • Deutsche Bank mener at man i løpet av mars – april – mai har vaksinert 2/3 av befolkningen i mange av de europeiske landene, samt Japan.
 • Da tror man at tjenestesektoren (reiseliv, hotell, restaurant osv.) kommer som et skudd.  

Hvordan er utviklingen i Norge?

 • Økt arbeidsledighet. Fra 2,3 % i februar til 10,6% i mars, via 3,5% i oktober – nå stiger den igjen til 3,9% i november. Tar vi med også delvis ledige og på tiltak oppe i 6,9%. I mars var vi på ca. 15% (totalt 433’). Reiseliv, transport, hotell og restaurantbransjen rammes hardt! Heldigvis finnes det statlige tiltak/støtteordninger som hjelper noe på vei.
 • Detaljhandelen øker relativt sterkt i Norge + 1,2% for oktober.
 • Husholdningene sparer ca. 6% mer av BNP enn de pleier. Likevel øker husholdningenes gjeld med 4,8% til 3785 milliarder. Først og fremst et resultat av at boligprisene stiger mer enn folks inntekter. 

Hva er oljeprisen på?

I inngangen av desember 2020 har vi en oljepris på over USD 47. Hovedgrunnen er økt optimisme som følge av:
 • Vaksinehåp og sterkere forhåpninger om økt pengetrykking i USA.
 • I tillegg øker oljeprisen på tiltakende konfliktsituasjon i Midt-Østen bl.a. etter likvideringen av Irans sjef for Atombyrået.   

 

Fakta om Makropodden

 • For deg som følger med på valuta- og aksjemarkedet
 • Nye episoder hver måned 
 • Tilgjengelig på aCastApple Podkaster, og Spotify (flere tilbydere kommer)

Hele presentasjonen til Jan Egil kan du laste ned her.

Av: Eivind Håverstad Sparebanken Sør
Blogg:
Ikke bare bank