Forventer høyere aktivitet i verdensøkonomien

  •  

Jan Egil Norheim gir deg innsikt i verdensøkonomien.

I august-episoden av Makropodden gir Jan-Egil Norheim deg innsikt i hva som foregår rundt om i verden akkurat nå, og hvordan dette påvirker markedene.

Nytt langtidsbudsjett vedtatt i USA 

I denne episoden av Makropodden forteller Jan Egil at senatet i USA nylig vedtok Demokratenes langtidsbudsjett på 3 500 mrd. USD som skal finansiere klimatiltak og helsevesen, og heve skattene for landets rikeste. Inflasjonen i landet er fortsatt høy, men FED mener dette bare er midlertidig og skyldes spesielle forhold, og ønsker fortsatt å holde renten uendret i lang tid.

Konsekvenser av økt smitte i Asia

Koronasmitten har den siste tiden økt kraftig i Asia, og i flere land er det stor misnøye med hvordan pandemien håndteres av myndighetene. Veksten i Kina nedjusteres, noe som trolig vil svekke råvarevaluta-land som Australia, Sør-Afrika og Brasil.

Optimisme i Norge

  • Vaksinesituasjonen blir stadig bedre, og innen 5. september skal alle over 18 år ha fått tilbud om andre dose.
  • Arbeidsledigheten er nå på 3,0 prosent og ventes å falle i ukene/månedene fremover.
  • Siste trinn i gjenåpningen kommer forhåpentligvis før stortingsvalget i september.
  • Aktiviteten i norsk økonomi øker og forventes å øke ytterligere den kommende tiden.

Utvikling i olje-, valuta- og rentemarkedet

  • Oljeprisen er nå på ca. 69 dollar fatet. Den lille nedgangen skyldes forventninger om lavere etterspørsel i Asia på grunn av økt smitte. I tillegg har situasjonen i Afghanistan og Talibans overtakelse av makten skapt økt usikkerhet.
  • Prisen holdes fremdeles oppe som følge av sterke forhåpninger om økt pengetrykking i USA, samt forventninger til høyere aktivitet i verdensøkonomien de neste månedene.
  • I valutamarkedet har den norske krona svekket seg noe gjennom sommeren. Bevegelsene følger ofte økt usikkerhet i markedet, derfor er valutasikring svært viktig akkurat nå.
  • Det ventes en renteøkning fra Norges Bank på 0,25 prosent både i september og desember.

God lytting!

Av: Anine Bentsen Tidligere trainee i marked og kommunikasjonsavdelingen
Blogg:
Ikke bare bank