April-episoden av Makropodden

  •  

April-episoden av Makropodden er nå ute og Jan Egil Norheim i Sør Markets deg en oppdatering på hvordan det står til med økonomien i verden og Norge akkurat nå. 

I denne episoden gir Jan Egil deg innsikt i hvordan det står til med inflasjon-problematikken i verden akkurat nå grunnet krigen i Ukraina og de økte råvareprisene.

Russlands økonomi har mer eller mindre blitt ødelagt av sanksjonene og statsgjelden har blitt nedgradert til CCC – som man kan kalle for søppel. Hva skal Putin og Russland gjøre videre nå?

Hvordan er situasjonen for den rekordhøye inflasjon mange steder på grunn av flaskehalser, knapphet på råvarer, energikrise– i stor grad stengte grenser for arbeidsinnvandring?

Hva skjer i USA, og hvordan skal de endre den slappe pengepolitikken slik at inflasjonen ikke skal øke enda mer?

Hvordan står det til med økonomien andre steder i verden, og hvordan er situasjonen i Norge? Vil strøm, mat og energiprisene fremdeles øke og hva vil konsekvensene bli av både krig og pandemi når Kina strammer grepet for å kvele den nye smittesituasjonen i landet?

Dette er noen av spørsmålene denne episoden av Makropodden forsøker å svare på. I tillegg gir Jan-Egil deg til slutt nyheter fra oljemarkedet, og en oppdatering på valuta- og rentemarkedet.

God lytting!

Karuna Fagerstrøm er ansvarlig for bloggen vår en periode
Av: Karuna Fagerstrøm Tidligere sosiale medier-ansvarlig og innholdsprodusent (vikar)
Blogg:
Ikke bare bank