Aksjesparekonto gjør kjøp og salg av aksjer og aksjefond enklere og bedre for privatpersoner.
Aksjesparekonto gjør kjøp og salg av aksjer og aksjefond enklere og bedre for privatpersoner.

Aksjesparekonto i Sparebanken Sør

Nå kan aksjekunder i Sparebanken Sør etablere aksjesparekonto.

Aksjesparekonto gir skattefordeler ved kjøp og salg av aksjer og aksjefond.

Kunder med enkeltaksjer i Sparebanken Sør kan nå opprette aksjesparekonto, via nettbanken.

Kunder som har fond vil få mulighet til å flytte aksjefondene inn i aksjesparekontoen i løpet av høsten – i god tid før overgangsordningen utløper.*

Har du både enkeltaksjer og aksjefond kan det lønne seg å vente med å flytte til aksjesparekonto til den er åpen for både aksjer og fond, på grunn av reglene for skjermingsfradrag i aksjesparekontoen.

Fordeler med å velge aksjesparekonto hos oss

  • Du får samlet aksjer og aksjefond i én konto.
  • Du kan enkelt kjøpe og selge aksjer og fond i nettbanken din.
  • Hos oss får du tilgang til et stort utvalg av fond fra DNB, Skagen, Holberg og Odin.
  • Ny og forbedret fondsportal lanseres i høst.
  • Års- og halvårsrapporter på fond kommer samlet og fra banken
  • Aksjer og fond i aksjesparekontoen kan selges uten at gevinsten skattlegges. Gevinsten skattlegges først ved uttak fra kontoen.
  • Pengene du har kjøpt aksjer for (innskuddet) kan tas ut av aksjesparekontoen uten beskatning.

Har du kjøpt aksjer andre steder enn i Sparebanken Sør, kan du enkelt bli aksjehandelskunde hos oss i dag. Du vil da kunne flytte aksjene dine inn på aksjesparekontoen din i Sparebanken Sør.

Ønsker du beskjed om når aksjesparekonto for aksjefond er klar, kan du melde deg på vår varslingsliste.

Motta varsel når aksjefond kan flyttes til aksjesparekonto

Les mer om aksjesparekonto

* I 2017 vil du, i en overgangsordning, kunne flytte din eksisterende beholdning av aksjer og aksjefond over til aksjesparekontoen uten at dette utløser skatt. Dette er spesielt gunstig for deg som har aksjer eller aksjefond med gevinst, og som du ønsker å bytte ut med andre aksjer eller fond. Som nevnt, vil Sparebanken ha produktet klart i god tid før overgangsordningen avsluttes ved nyttår. Finansdepartementet har nylig informert om at Regjeringen vil foreslå å utvide overgangsordningen til også å gjelde ut 2018.

Blogg:
Ikke bare bank