Gode skattetips før nyttår

  •  

SNART NYTT ÅR: Du har fremdeles mulighet til å påvirke skatten din for 2014.

Nå er det ikke lenge før vi legger bort 2014-kalenderen. 
Gjør du noen smarte grep før nyttår, kan du spare en del skattekroner.

BSU – en opplagt vinner

Er du under 34 år og har mulighet til å fylle opp kvoten på 25 000 kroner bør du i utgangspunktet gjøre det. Husk at ubenyttet fradrag ikke kan fremføres.

De som i 2014 har hatt lav inntekt, bør derfor regne litt på hvor mye de skal spare i BSU. For å få full uttelling på skattefradraget på 20 % må man ha minst 60.980 kroner i bruttoinntekt.

Glem ikke at det er mer enn skatten som teller. En rente på 4,50 % er heller ikke å forakte!

Gaver og forskudd på arv

Foreldre og besteforeldre som har planer om å dele ut noen kroner til barn eller barnebarn, kan med fordel gjøre det før årsskiftet – i alle fall hvis de er i posisjon for formuesskatt. Og nå er ikke lenger arveavgiften noen utfordring (Denne ble avskaffet i 2014).

Husk at formue til barn under 17 år lignes sammen med foreldre. Studenter med høy netto formue må være klar over at stipendandelen fra Lånekassa kan bli redusert.

Gaver til gode formål

Gaver på minst 500 kroner til frivillige organisasjoner gir skattefradrag. Grensen gjelder til den enkelte organisasjon. 250 kroner til for eksempel Redd Barna og det samme til Røde Kors holder altså ikke. Da er det mer interessant å vite at maksgrensen er 16.800 kroner. Det er mange som trenger en julegave.

Investering i fast eiendom

Vi skal passe oss for ukritisk å gi råd om kjøp av eiendom. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til eiendomsmarkedet. Men det er et faktum at så lenge vi har formuesskatt, er midler plassert i eiendom skattemessig mer gunstig enn andre spareformer på grunn av lavere ligningsverdi.

Men igjen; skatten er bare en del – til og med en nokså liten del – av de økonomiske forhold som knytter seg til investering i eiendom. Det handler blant annet om likviditet, risiko for prisfall m.m.

Vi tar også med et par tips til næringsdrivende:

Kjøp av driftsmidler

Maskiner og utstyr med kostpris over 15.000 kroner skal avskrives. Siden avskrivningsbeløpet blir like stort uansett når på året det investeres, kan det av likviditetshensyn være smart å gjøre kjøpet sent på året.

Sparing til pensjon

Selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte i eget AS eller NUF kan med skattemessig effekt spare 4 % av brutto pensjonsgivende inntekt mellom 1 G og 12 G.

Det betyr at maksimalt sparebeløp for 2014 utgjør 38.883 kroner. Av dette kan man regne fra 38,4 % til 50,4 % i spart skatt – avhengig av inntektsnivå.

Det fine med denne pensjonssparingen er at man kan betale inn helt fram til 31. mars 2015 og likevel få fradrag for 2014. Etter skattereformen med nye opptjeningsregler vil denne ordningen være mest lønnsom for dem med inntekt over 7,1 G, for tiden 627.427 kroner. De fleste med lavere inntekt kan med fordel velge andre spareformer – som nedbetaling av gjeld og sparing i fond.

Av: Johan Songe Pensjonsekspert
Blogg:
Ikke bare bank