Norges mest fornøyde kunder

  •  

BEST: Frende forsikring har de mest fornøyde forsikringskundene, ifølge fersk undersøkelse.

Vårt forsikringsselskap Frende troner nok en gang på toppen i en undersøkelse om kundenes tilfredshet.

Det er analysebyrået EPSI Norge som har gjennomført en nasjonal studie av forsikringsbransjen i Norge, og baserer seg på 3300 dybdeintervjuer.

Frende sitt gode resultat kommer av at kundene både opplever et godt samsvar mellom forventninger og leveranse, samt at priser og betingelser er konkurransedyktige. I tillegg til dette vurderes skadehåndteringen som best i bransjen noe som også bidrar til god kundeopplevelse, heter det i begrunnelsen fra EPSI.

Dette er vi veldig stolte av. Det er en glede for oss og kundene våre å vite at de blir tatt på alvor og er i trygge hender når de er forsikret gjennom oss.

Fornøyde kunder

Som eneste forsikringsselskap kan Frende vise til en fremgang på kundetilfredshet, der tilfredsheten blant privatkundene faller vesentlig fra 2013 for resten av forsikringsbransjen.

Frende har siden oppstarten i 2007 hatt et ønske om å være et annerledes forsikringsselskap, hvor den personlige og nære kundeopplevelsen er det viktigste.

Sparebanken Sør er en av 15 sparebanker som eier forsikringsselskapet.

Sannhetens øyeblikk

Skadeoppgjøret er på mange måter sannhetens øyeblikk, det er da du får testet forsikringsselskapet ditt.

I år som i fjor er det kundene i vårt forsikringsselskap som uttrykker høyest tilfredshet med skadesakshåndteringen. Effekten av dette er at også kundetilfredsheten etter en skade ligger høyere hos Frende enn hos de øvrige aktørene.

Jevnt over viser Forsikringsstudien 2014 at kunder som har hatt en skadesak i løpet av det siste året er mer fornøyd enn kunder som ikke har hatt det. Ut over dette uttrykker kunder som har hatt en skade vesentlig sterkere lojalitet til sitt forsikringsselskap enn de som ikke har hatt det.

Store forskjeller

Kundene er trofaste, og nesten 9 av 10 kunder sier at de sannsynligvis er kunde hos sitt forsikringsselskap også om ett år.

Målingen viser at det i dag er større forskjeller mellom aktørene enn på lenge, og forskjellen mellom topp og bunn er på 8 indekspoeng. Der Frende scorer 74,3, kommer DNB Skadeforsikring dårligst ut på målingen med 66,3, og også Tryg har en kundetilfredshet under 70.

Frende scorer også høyest på utvalget av forsikringsprodukter og dekninger og egenandelsnivå.

Er du ikke forsikret i Frende?

Bestill dette selv på nett her, eller snakk med en av våre rådgivere.

Jon Viervang
leder, Sparebanken Sør Forsikringsrådgivning

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank