Tiltak for å løfte landsdelen

  •  

Ved nyttår danner vi en ny storbank i landsdelen. Nye Sparebanken Sør skal være en viktig kraft i utviklingen av Agder og Telemark.

Det er spennende og hektiske dager i banken vår. Vi nærmer oss oppløpssiden i fusjonen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss, og det er mange brikker som skal på plass.

Om knappe fire måneder åpner en ny storbank på Sørlandet!

Jeg er sikker på at vår sammenslåtte bank vil hevde seg langt bedre i fremtiden, enn hva de to bankene ville klare hver for seg. Men effektene av fusjonen vil også merkes utenfor våre banklokaler.

En viktig kraft

Storbanken vil bli en viktig kraft i videreutviklingen av landsdelen.

En robust regionbank er imidlertid ikke nok til å løfte Sørlandet alene.

Vi er i et skjebnefellesskap, banken og landsdelen. Landsdelen må vokse for at vi skal vokse, og omvendt. Vi er avhengige av hverandre.

Og for å utvikle oss mener jeg det må arbeides parallelt på flere områder i samfunnet.

En stadig sterkere todelt økonomi, tøffere konkurransemarked, høye lønnskostnader og dårlig infrastruktur er blant utfordringene som må prioriteres.

Åtte tiltak

Nedenfor har jeg listet opp åtte tiltak jeg opplever som vesentlige for utviklingen av regionen:

• Videreutvikling av studiene ved UiA

Det er helt nødvendig med et studium i verdensklasse. Ambisjonsnivået må være høyt. Teknologistudiene er viktigst, men UiA bør ha et bredt spekter av studier, og gjerne et toppstudium innen økonomi/strategi/ledelse.

• Styrking av forskningsmiljøene

Vi trenger forskningsinstitusjoner i toppklasse, særlig innen teknologi.

Samtidig er samspillet med bedrifter og utdanningsinstitusjoner viktig.

• Videreutvikling av næringsklyngene

Regionen må tilrettelegge for klyngenes videreutvikling. Disse har vært svært vellykkede.

• Styrking av arbeidet gjennom inkubatorene

Inkubatorer som Coventure og Innoventus er bedriftens fødselshjelpere. Her må vi få mer trykk. Det er også et problem at det er for lite kunnskap om disse og andre offentlige virkemidler for innovasjon og nyskapning.

• Økt tilgang på risikokapital

En av de viktigste suksessfaktorene for vekst er risikokapital, og det er noe vi er fattige på i denne regionen. Vi trenger flere lokale, kapitalsterke eiere med langsiktige perspektiv.

Undersøkelser viser at det er relativt sett mindre privat risikokapital på Sørlandet enn andre steder. Får vi et av statens seks nye såkornfond, vil det bety mye. Det skal deles ut seks fond på 500 millioner kroner.

Her kan du lese ett av mine tidligere blogginnlegg om at Agder er fattig på risikokapital.

• Styrking av gründerkulturen

Vi må bli enda bedre til å stimulere denne virksomheten. Det skal være lov å feile, det er faktisk mye læring i det også.

• Tettere samarbeid

Selv om det samarbeides også i dag, opplever jeg dette som relativt fragmentert. Jeg savner større samspill i de ulike miljøene og nettverkene. Det ligger et betydelig potensial i samarbeid, men i dag er for mange ressurser for spredt, og smurt tynt utover. Vi trenger å samle kraften.

• Bedre infrastruktur

Den nye firefeltsveien i Aust-Agder er en gave. Vi må fortsette å utvikle infrastrukturen, den betyr så mye for å knytte landsdelen sammen. På sikt må fire felt fra Stavanger til Oslo være målet.

Da vil vi kunne utnytte vår geografiske plassering enda mer enn i dag.

Spennende tid

Sparebanken Sør har vært i landsdelen i 188 år og har deltatt i næringslivet i alle disse årene.

Den viktigste rollen vi har hatt er selvfølgelig tilførsel av kapital innen de tradisjonelle finansielle tjenestene en bank tilbyr. Men vi har også hatt og har en viktig rådgiverrolle, både for privatpersoner og næringslivet i regionen.

Med fusjonen vil vi få større muskler og handlekraft, og kan tilby kundene våre enda mer kompetanse.

Gjennom samarbeid kan vi løfte landsdelen til nye høyder.

Geir Bergskaug
Administrerende direktør i Sparebanken Sør

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank