Når to blir én

  •  

Vi har funnet tonen med en av våre største konkurrenter.
Nå skal vi sammen bli en storbank for Sørlandet.

Den 12. mars 2013 har blitt en merkedag i vår historie. Da vi slapp nyheten om at vi skal skape en ny storbank på Sørlandet. Vi hadde fått på plass de viktigste brikkene for en fusjon mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør.

Direktørkabalen var lagt. Hovedkontorets plassering var bestemt til Kristiansand.
Navnet på banken skulle bli Sparebanken Sør.

Omfattende jobb

Men 12. mars ble også startskuddet for et omfattende arbeid. Vi hadde altså snekret rammen. Nå skulle bildet av nye Sparebanken Sør males, med alle de små detaljene og de store linjene.

BLOGGER: Adm. dir. Geir BergskaugVi har satt oss det ambisiøse målet om at den fusjonerte banken skal åpne dørene rett over nyttår. Det jobber vi nå for fullt for å nå, for det er mye som må på plass.

Samarbeider i grupper

Noe av det første vi gjorde etter at intensjonsavtalen var signert, var å opprette delprosjekter for ulke problemstillinger når to organisasjoner skal gli inn i hverandre. Prosjektgruppene ble sammensatt med representanter fra Sør og Pluss.

Vi har nå jobbet sammen noen uker, og det er spennende å se hvor fort vi endrer oppfatningen av hverandre. Fra å skule på hverandre som utfordrende konkurrenter til å oppleve hverandre som nye, dyktige kollegaer med et felles mål. Det som før var ”de” og ”oss” endres raskt til ”vi”.

Ett delprosjekt ser på organiseringen i den nye organisasjonen, et annet diskuterer hvordan vår logo og profil skal se ut, et tredje prosjekt vurderer hvilke produkter vi skal tilby etter 1. januar 2014. Vi har mange slike grupperinger som skal få på plass brikkene i fusjonsprosessen.

Endring og utvikling

Dette gjøres for at vi skal kunne gi deg som kunde og våre ansatte en smertefri overgang.  Du skal fremdeles kjenne deg igjen i Sparebanken Sør i 2014. Vi skal fremdeles være lokale og personlige, selv om vi nå blir en betydelig større bank.

Men endring og utvikling hører sammen. Dette er viktig for at vi skal kunne posisjonere oss som en attraktiv, konkurransedyktig og bærekraftig bank inn i fremtiden.

Nye oppgaver

Fusjonen vil få liten innvirkning på arbeidssituasjonen for de fleste av våre ansatte. Vi har også garantert at ingen vil miste jobben som følge av fusjonsprosessen.

Noen medarbeidere får imidlertid nye oppgaver og noen må bytte arbeidssted. En del av vårt arbeid nå er å prøve å ivareta alle våre ansatte gjennom individuelle tilpasninger og fleksible ordninger, slik at vi får dette til på en optimal måte for alle.

Likeverdige parter

Fusjonsarbeidet gir oss en unik mulighet til å se bedriften vår med nye øyne. Sør og Pluss er to likeverdige parter i denne prosessen.

Begge banker har en lang historie og en sterk posisjon i landsdelen. I forhandlingene må vi gi og ta for å komme til en løsning begge banker kan stille seg bak. Målet er å trekke ut de beste bitene fra hver bank og sette det sammen til en styrket enhet.

Hvorfor?

Hvorfor slår vi oss sammen? Mange lurer kanskje på det. Både Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss har de siste årene levert gode resultater, og har levd godt side ved side.

Fusjon mellom Sør og Pluss har vært diskutert og forsøkt før. Da har planene strandet av forskjellige årsaker. Nå mener vi tiden er mer en moden for å slå oss sammen. Dette er et offensivt svar på de utfordringene vi ser i banksektoren. 

Tidspunktet er bedre enn noen gang.

Jeg er overbevist om at vår fusjonerte bank vil hevde seg langt bedre i fremtiden, enn hva de to bankene ville klare hver for seg.

En samlet storbank på Sørlandet vil bli en viktig kraft i videreutviklingen av landsdelen.

Jeg gleder meg til å begynne et nytt kapittel som nye Sparebanken Sør. 

Hva forventer du av vår fusjonerte bank?

Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank