Manglende motivasjon kan koste bedriften dyrt

  •  

Manglende motivasjon kan føre til at arbeidstakere gjør et jobbskifte og bedrifter mister verdifull kompetanse. Under finner du 10 gode råd for å beholde verdifull kompetanse i bedriften.

Slutten av sommerferien kan være en krevende tid for mange arbeidstakere. Manglende motivasjon kan fort være en trigger til å tro at gresset er mye grønnere på den andre siden. Som arbeidsgiver kan det være en god investering å jobbe med tiltak for å unngå å miste verdifull kompetanse på grunn av manglende motivasjon.

Så hvordan behoholde gode hoder og verdifull kompetanse i bedriften? Det er et veldig viktig spørsmål å stille seg, og slutten av sommerferien er et godt tidspunkt for å løfte motivasjon og begeistring for dine ansattes arbeid.

En teambuilding-dag kan være en utmerket måte å gjøre dette på. Du må sørge for at aktivitetene er morsomme og samlende, informer om bedriftens mål, samt hvorfor dere gjør det dere gjør. Ved å flytte fokus fra en avsluttende sommer til en ny start, kan du øke motivasjon og trivselsfaktor hos dine ansatte på en effektiv måte. I etterkant av teambuilding-dagen må det settes av nok tid og ressurser for å nå målene som er satt, både for bedriften og for de ansatte.

Det kan koste bedriften dyrt å miste verdifull kompetanse.

Tiltak som forhindrer frafall, og som sikrer en stabil og god drift trenger ikke være kostbare. Det krever stort sett fokus og målrettet arbeid. Blir ikke dette gjort kan det derimot koste bedriften dyrt.

10 effektive tiltak for å beholde dine verdifulle ansatte:

1. Gjør arbeidsplassen til et hyggelig sted å være

2. Vær en respektfull, ærlig og støttende leder

3. Tilby belønning for ansatte

4. Gi ansatte rom til å vokse

5. Del positive tilbakemeldinger

6. Vær tydelig

7. Tilby fleksibel arbeidstid om mulig

8. Tilby mat på arbeidsplassen

9. Sett pris på prestasjonene deres

10. Spør dem om deres mål, lær dem å kjenne

Av: Eivind Håverstad Sparebanken Sør
Blogg:
Ikke bare bank