Slik bruker vi skatte- og feriepengene

  •  

Forsommeren er en god økonomisk periode for mange. Både skattepenger og feriepenger sørger for at de fleste har mer å rutte med.

I disse dager tilbakeføres milliarder av kroner til norske skattebetalere som har betalt mer enn nødvendig til statskassa.

Det er riktignok ikke alle som får igjen penger på skatten, men mer enn halvparten har faktisk penger til gode etter endt skatteår.

Det skyldes at Skattebetalingsloven legger opp til en form for tvangssparing. Skattetrekket gjennom året legges litt høyere enn det som er nøyaktig trekk i forhold til forventet inntekt, formue og fradrag.

I tillegg får de fleste av oss feriepenger i disse dager, som tilsvarer litt mer enn en vanlig månedslønn.

Men hva bruker vi egentlig disse ekstrakronene til?

Sparebanken Sør fikk Ipsos MMI til å spørre 1005 personer om nettopp dette.

Skattepenger

Hvis vi først tar for oss skattepengene, viser undersøkelsen at folk i Vest-Agder er blant de flinkeste i landet til å spare skattepengene sine. 24 prosent opplyser at de setter av disse kronene til sparing. Kun Møre og Romsdal (29 prosent) og Sør-Trøndelag (25 prosent) har mer sparevillige innbyggere.

I Aust-Agder sier 15 prosent at de vil spare pengene de får igjen på skatten, mens i Telemark vil kun 11 prosent spare.

Mange av de spurte visste imidlertid ikke hva de skulle bruke skattepengene til. Hver fjerde nordmann var usikker på hva disse ekstrakronene skulle gå til. I Aust-Agder og Telemark var denne andelen noe høyere enn landsgjennomsnittet.

Se tabellen under.

Spørsmål: Hva skal du bruke skattepengene til? Hele landet (%) Telemark (%) Aust-Agder (%) Vest-Agder (%)

Spare

18 11 15 24
Reise 14 10 7 14
Betale ned gjeld 8 15 10 11
Oppussing 7 3 3 3
Shopping 5 5 8 8
Vet ikke 26 29 29 26
Får ikke skattepenger 25 32 27 15

Feriepenger

Feriepenger bruker folk flest på reise. 42 prosent på landsbasis sier de vil bruke feriepengene til å reise. Og det kan være fornuftig, hvis det ikke ligger haugevis av regninger som venter på å bli betalt.

En pause fra hverdagens kjas og mas kan være en god investering, før vi går inn mot mørkere og kaldere tider igjen.

Austegdene skiller seg imidlertid litt fra resten av landet her også. Kun 24 prosent i Aust-Agder sier de vil reise for feriepengene. Forklaringen er kanskje at det er så godt å bo øst i Agder, så det ikke er nødvendig å flytte på seg om sommeren.

Vestegdene er mest usikre på hvordan de skal bruke feriepengene sine. Hele 30 prosent vet ikke hva de skal bruke dem til.

Se tabellen under.

Spørsmål: Hva skal du bruke feriepengene til? Hele landet (%) Telemark (%) Aust-Agder (%) Vest-Agder (%)
Reise 42 47 24 43
Spare 12 15 21 9
Oppussing 8 3 12 8
Betale ned gjeld 5 5 10 5
Shopping 5 2 8 7
Vet ikke 17 20 17 30
Får ikke feriepenger 21 15 18 9


Er du en av dem som er usikker på hvordan du skal disponere ferie- og skattepengene dine, kan du gjerne snakke med en av våre dyktige rådgivere.

De kan hjelpe deg med dine valg.

Uansett hvordan du bruker skatte- og feriepengene dine, håper jeg du får en god sommer.

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank