Vi deler ut Sparebanken Sør Idrettsstipend

Sparebanken Sør Idrettsstipend skal motivere og hjelpe unge, talentfulle idrettsutøvere i regionen.
Sparebanken Sør Idrettsstipend skal motivere og hjelpe unge, talentfulle idrettsutøvere i regionen.

Vi vil hjelpe unge idrettstalenter til å nå sine mål, derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom å skape verdier for landsdelen. Vi støtter prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn. 

I dag støtter vi mange idrettslag, og idrett utgjør en stor del av gavemidlene som gis til barn og unge. Vi er opptatt av at støtten går breddeaktiviteter, slik at vi kan bidra for flest mulig.

Støtte talenter i regionen

Vi har likevel sett et behov for å kunne støtte landsdelens beste utøvere innen forskjellige idretter slik at de kan bli motivert og klare å ta siste steget opp mot et toppnivå innen sin idrett.

Vi tror en stipendordning vil kunne gi unge utøvere innen flere idretter økt motivasjon og mulighet til å prestere på et høyt nivå.

Vår posisjon som regionens største bank tilsier at vi tar et ansvar her. Det vil skape stolthet rundt enkeltprestasjoner, utvikle gode forbilder, og gi positive assosiasjoner til regionen.

Vi samarbeider med Olympiatoppen Sør og idrettskretsene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark idrettskrets som har sagt seg villige til å administrere stipendordningen.

Kriterier for utvelgelse

Kriterier for å kunne søke på Sparebanken Sør Idrettsstipend 2018 er:

  • Må være født mellom 1.1.1993 og 31.12.2000
  • Må bo i eller har lenge bodd i ett av våre tre fylker Telemark, Aust-Agder eller Vest-Agder
  • Dersom man ikke bor i området: Representere klubb i Agder/Telemark
  • Prestere på et høyt nivå i sin idrett
  • Ha ambisjoner om å bli toppidrettsutøver
  • Stipendet kan brukes til alt som kan føre til å nå målet om å bli en toppidrettsutøver.

Antall og størrelser på stipendene

Det bevilges inntil 500 000 kroner og størrelsene pr. stipendene inntil 50 000 per utøver. Det skal tildeles inntil 10 stipender til sammen i de tre fylkene.

Hva kan stipendene brukes til

Stipendet kan brukes til alt som kan tilrettelegge for å kunne utvikle seg til å bli en enda bedre utøver, f.eks studier koblet sammen med idrett, samlinger og utstyr og dekking av levekostnader og utgifter for å kunne trene optimalt.

Søknadsfrist er 1. april og søknadsskjema finner du her.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Svein Lien, org.sjef AAIK og kontaktperson for Sparebanken Sør Idrettsstipend. Han har telefon 906 45 253, og e-post svein.lien@idrettsforbundet.no.

Blogg:
Ikke bare bank