Aksjesparekonto gjør sparing i aksjer og fond enda bedre
Aksjesparekonto gjør sparing i aksjer og fond enda bedre

Snart kommer aksjesparekonto

Med aksjesparekonto blir det enklere og mer fleksibelt å ha sparepengene i aksjer og aksjefond.

Aksjesparekonto vil gjøre at du kan flytte pengene dine mellom ulike aksjefond eller enkeltaksjer, uten at du må betale skatt av gevinsten underveis.

Som et forenklet eksempel kan vi si at om du har investert 10 000 kroner i aksjer og fått 20 prosent avkastning, så kan du selge aksjene og investere de 12 000 kronene i andre aksjer. Uten å betale skatt på gevinsten først.

Du kan også ta ut investert beløp fra aksjesparekontoen, altså de 10 000 kronene i eksempelet, og fortsette å investere avkastningen fra aksjene dine. Det samme vil gjelde for aksjefond.

Skatten utløses først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto kommer snart

Ordningen ble vedtatt i Statsbudsjett for 2017. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond.

I statsråd 21. juni 2017 fastsatte regjeringen forskrift om aksjesparekonto, og det ble samtidig fastsatt at reglene trer i kraft fra 1. september 2017. Sparebanken Sør er godt i gang med produktutviklingen og vil tilby aksjesparekonto i løpet av høsten 2017, og i god tid før utgangen av året.

Flytte dine aksjer og fond

I 2017 vil du, i en overgangsordning, kunne flytte din eksisterende beholdning av aksjer og aksjefond over til aksjesparekontoen uten at dette utløser skatt. Dette er spesielt gunstig for deg som har aksjer eller aksjefond med gevinst, og som du ønsker å bytte ut med andre aksjer eller fond. Som nevnt, vil Sparebanken ha produktet klart i god tid før overgangsordningen avsluttes ved nyttår.

Ønsker du å motta mer informasjon om aksjesparekonto, og beskjed når du kan opprette konto?

Blogg:
Ikke bare bank