Sikkerhet og nettbank

Vi i Sparebanken Sør fokuserer på å gjøre tjenestene både trygge og brukervennlige for deg. Likevel er det viktig at du tar dine forholdsregler for å beskytte PC-en din mot virus, ormer og andre skadelige programmer, og holder passord og liknende hemmelig.

Ikke oppgi sensitiv informasjon via e-post. Hvis du skulle få en e-post som ser ut som den er fra Sparebanken Sør, og ber om sensitive opplysninger (ofte kalt phishing), må du ikke besvare denne, men slette den umiddelbart. Ta kontakt med oss hvis du opplever dette. 

Nettvettregler for nettbank

 • Passord og koder må læres utenat og må aldri oppgis til andre. Passord bør endres ved jevne mellomrom.
 • Sørg for at passord og kodebrikken (Go3) for å logge inn i nettbanken, ikke kommer på avveie.
 • Vær nøye med å skrive inn riktig url når du går inn på bankens nettside.
 • Sjekk at det er sikkerhetslås på siden før du oppgir brukeridentitet og koder (nede i høyre hjørne på PC-skjermen)
 • Klikk på "Logg ut"-knappen når du er ferdig i nettbanken. Da brytes forbindelsen med banken, og ingen får utført flere banktjenester før du logger inn på nytt. 
 • Unngå bruk av nettbank på nettkafeer eller andre maskiner du ikke har kontroll over. 
 • Vær skeptisk til e-post med lenker. Det er lett å forfalske e-post som leder til falske internettsider som lurer fra deg sikkerhetskoder.
 • Oppgi aldri brukernavn, fødselsnummer eller koder på henvendelser fra noen, det være seg e-post, telefon eller direkte forespørsel. Dette gjelder også dersom man utgir seg fra å være banken, politiet eller andre.
 • Hold nettleser, operativsystem og programmene dine oppdatert. Det kommer regelmessig sikkerhetsoppdateringer fra leverandørene, disse bør man installere snarest mulig.
 • Ha alltid et oppdatert virusprogram på PC-en din.
 • Mange internettsider smitter ondsinnet programvare ved besøk. Vær kritisk til hvilke sider du oppsøker.

Flere gode råd om PC-bruk og Internett finner du på www.nettvett.no/nettbank

Slik sikrer vi nettbanken

Vi benytter oss av nettbankfunksjonalitet og sikkerhetsmekanismer som er utviklet av de fremste i bransjen. For å sikre at pengene og informasjonen du sender fra din datamaskin til nettbanken ikke misbrukes av uvedkommende, benytter vi følgende sikkerhetsmekanismer:

Identifikasjon

Når du logger deg på nettbanken, benytter vi unik identifikasjon ved hjelp av brukernavn og personlig passord. I tillegg må du taste inn en engangskode fra kodebrikken Go3. Ved gjentagende bruk av feil passord sperres passordet. Kontakt kundesenteret for nytt passord. 

EV SSL-kryptering

Når du har logget deg inn i nettbanken bruker vi EV SSL-kryptering slik at uvedkommende ikke kan lese dataene som overføres mellom din datamaskin og nettbanken. Ingen kan se hva du gjør, eller endre regninger og overføringer som du legger inn i nettbanken. EV SSL synligjøres ved at adressefeltet i nettbanken er grønt.

Automatisk avlogging

Du blir automatisk logget av nettbanken etter 20 minutter uten aktivitet. Da må du taste inn en ny kode fra kodebrikken Go3. Vi anbefaler å logge deg ut av nettbanken når du har utført dine transaksjoner. 

Vi behandler personopplysninger strengt konfidensielt i tråd med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

Blogg:
Ikke bare bank